Iltapäivätoiminta

Espoon Lastenliitto ry:n iltapäivätoiminta

Lukuvuonna 2021–2022 järjestämme perusopetuksen iltapäivätoimintaa Hösmärinpuiston ja Jalavapuiston koululla. Iltapäivätoiminnassa koululaiset viettävät koulupäivän jälkeiset tunnit turvallisessa ympäristössä aikuisten ohjaajien läsnäollessa. Iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä klo 12.00–17.00. Lapset saapuvat toimintaan suoraan koulusta päästyään ja ilmoittautuvat ohjaajalle. Iltapäivätoimintaa ei järjestetä koulujen loma-aikoina. Iltapäivätoiminnan paikka myönnetään aina enintään lukuvuodeksi kerrallaan. Mikäli iltapäivätoiminnassa haluaa jatkaa kesälomien jälkeen tulee paikkaa hakea uudestaan. Infoamme hakuajoista toiminnassa mukana olevia lapsia aina kun se on ajankohtaista.

Iltapäivätoiminnassa lapsille tarjotaan välipala klo 14 aikaan. Iltapäivätoiminnassa lapsille tarjotaan mahdollisuus tehdä läksyjä, osallistua ohjattuun toimintaan ja ulkoilla ja leikkiä vapaasti. Toiminnan suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon lasten ja vanhempien toiveet. Mahdollisuuksien mukaan tehdään retkiä lähiympäristöön. Iltapäivätoiminnassa toimivat ohjaajina koulutetut iltapäivätoiminnanohjaajat.

Toiminnasta voi olla yhteydessä suoraan iltapäivätoiminnan yksiköihin tai toiminnanjohtajaan. Laskutuksesta vastaa Espoon Lastenliiton toimisto. Haku iltapäivätoimintaan ja toiminta-aikamuutokset ilmoitetaan Espoon kaupungille. 

Hösmärinpuiston koulun iltapäivätoiminta
Hösmärinahde 5
050 366 3566 (koulupäivinä klo 12.00-17.00)
hosmarinpuisto@lastenliitto.fi

Jalavapuiston koulun iltapäivätoiminta
Jalavakuja 1
050 438 9468 (koulupäivinä klo 12.00-17.00)
jalavapuisto@lastenliitto.fi

Espoon Lastenliiton toimisto
Elina Wilén, toiminnanjohtaja
yhteydenotot sähköpostitse
elina.wilen@lastenliitto.fi

Espoon kaupunki (haku iltapäivätoimintaan, toiminta-aikamuutokset, irtisanoutumiset)
iltapaivatoiminta@espoo.fi