Turvallisuuskäytännöt iltapäivätoiminnassa

(voimassa 10.10.2018 alkaen)

Turvallisuuskäytäntömme perustuvat Espoon kaupungin linjauksiin.

Toiminta-aika ja sen ylitys

Iltapäivätoimintaa järjestetään osa-aikaisena (klo 12:00-15:00) ja kokoaikaisena (klo 12:00-17:00). Lapsellenne varatun iltapäivätoiminta-ajan näette Espoon kaupungin tekemästä päätöksestä. Espoon Lastenliitto saa tiedon jokaisen lapsen toiminta-ajasta Espoon kaupungilta. Iltapäivätoiminnan henkilöstön työtunnit on mitoitettu lasten toiminta-aikojen mukaan. Yhdellä ohjaajalla saa olla vastuullaan laskennallisesti enintään 18 lasta kerrallaan.

Kun lapsen toiminta-aika iltapäivätoiminnassa päättyy, lapsi joko lähetetään kotiin yksin tai häntä tullaan hakemaan. Ohjaajilla ei ole lupaa lähettää lasta kotiin yksin ilman huoltajilta saatua kirjallista lupaa. Lapsen huoltajien tulee siis ilmoittaa, saako lapsen lähettää toiminnasta yksin kotiin vai tullaanko lasta hakemaan. Ilmoittaminen tapahtuu Espoon Lastenliiton verkkolomakkeella (lapsentietolomake) tai tekstiviestitse iltapäivätoiminnan puhelimeen joka päivä klo 12:00 mennessä.

Jos vanhemmat eivät ilmoita lapselle lupaa lähteä iltapäivätoiminnasta eivätkä saavu hakemaan lasta ajoissa, toimimme seuraavasti:

 1. Huoltajille soitetaan ja kerrotaan, että lapsen toiminta-aika on päättynyt.
  Huoltajien tehtävä on välittömästi ilmoittaa tekstiviestitse lupa lähteä tai sopia ohjaajan kanssa aika, kun lapsi tullaan hakemaan
 2. Jos huoltajia ei saada kiinni, ohjaajat soittavat Espoon kaupungin sosiaali- ja kriisipäivystykseen 15 minuutin kuluttua toiminta-ajan päätyttyä.
  Samoin toimitaan, jolleivat vanhemmat tule hakemaan lasta ohjaajan kanssa sovittuna aikana.
  Lapsi siirretään näin sosiaaliviranomaisen vastuulle, koska lakisääteinen iltapäivätoiminta ei voi olla toiminta-ajan jälkeen vastuussa lapsesta.
 3. Joka tapauksessa, kun toiminta-aika ylitetään, Espoon Lastenliitto laskuttaa huoltajia 20 euroa jokaiselta alkavalta toiminta-ajan jälkeiseltä viideltätoista minuutilta.

Toiminnan keskeyttäminen

Iltapäivätoiminnassa on järjestyssäännöt, joita lapset ja työntekijät sitoutuvat noudattamaan. Järjestyssäännöillä taataan lasten ja ryhmän aikuisten turvallisuus. Lasten on kuunneltava ja toteltava iltapäivätoiminnan työntekijöitä.

Jos lapsi ei tottele iltapäivätoiminnan työntekijöitä ja hänen käyttäytymisensä aiheuttaa vaaran hänelle itselleen, ryhmän muille lapsille tai ryhmän aikuisille, toimimme seuraavasti:

 1. Ohjaaja soittaa huoltajille, kertoo tilanteen ja sopii huoltajien kanssa tarkan kellonajan, mihin mennessä lapsi haetaan toiminnasta pois.
  Hakuaika sovitaan enintään 60 minuutin päähän soittoajankohdasta. Lasta ei lähetetä yksin kotiin, vaan huoltajien on haettava lapsi toiminnasta pois.
 2. Jos huoltajat eivät saavu sovitussa ajassa hakemaan lasta pois, ohjaajat ottavat yhteyttä Espoon sosiaali- ja kriisipäivystykseen.
  Samoin toimitaan, jollei huoltajiin saada yhteyttä riittävän nopeasti.
  Lapsi siirretään näin sosiaaliviranomaisen vastuulle, koska huoltajia ei ole saatu kiinni eikä lapsen tai muiden turvallisuutta voida taata.
 3. Lapsi voi tulla seuraavana koulupäivänä iltapäivätoimintaan normaalisti.
 4. Lapsen huoltajien kanssa pyritään järjestämään henkilökohtainen tapaaminen, jossa tilanne käydään läpi.
  Samassa tapaamisessa sovitaan yhdessä keinot, joilla lapsen käyttäytymistä ohjataan siten, että lapsi pystyy jatkossa osallistumaan iltapäivätoimintaan ilman keskeytyksiä.

Espoon Lastenliiton tavoitteena on, että iltapäivätoiminta on jokaiselle lapselle turvallista ja viihtyisää. Haluamme työskennellä yhdessä lasten huoltajien kanssa tämän tavoitteen eteen.