Ohjaajat

Ohjaajaksi Espoon Lastenliitolle?

Innostuneet ja toimintaan sitoutuneet ohjaajat ovat toimintamme perusta. Ohjaaja voi toimia esimerkiksi leiri-, kerho-, tapahtuma- tai kurssiohjaajana. Kaikki vapaa-ajan toimintamme on matalan kynnyksen harrastustoimintaa, joka ei ole tavoitekeskeistä, vaan kivaa yhdessä puuhailua toiminnan teemojen parissa siten, että lapset saavat vaikuttaa siihen, mitä toiminnassa tehdään.  Lisäksi meillä järjestetään perusopetuksen alaista iltapäivätoimintaa, johon voit tutustua tarkemmin täältä.

Mitä ohjaajalta odotetaan?
Ohjaaja on lasten vapaa-ajantoiminnan ohjaamisesta kiinnostunut henkilö, joka näyttää omalla esimerkillään mallia, on empaattinen, tukee osallisuutta, antaa lapselle aikaa ja kuuntelee, kohtelee kaikkia tasapuolisesti sekä luo turvallisen ilmapiirin harrastaa. Ohjaaja vastaa oman toimintansa suunnittelusta yhdessä lasten kanssa sekä ohjaa toimintaa itsenäisesti Lastenliiton arvojen ja laatukriteereiden mukaisesti.

Ohjaajalta toivomme iloista elämänasennetta, vastuullisuutta, idearikkautta ja toimintaan sitoutumista sovituksi toimintakaudeksi. Lisäksi jokaiselta ohjaajalta edellytetään valmistautumista ja etukäteen perehtymistä toimintaan ja Lastenliiton yleisiin ohjeistuksiin.

Kuka voi toimia ohjaajana?
Vapaa-ajan harrastustoiminnan ohjaajan ei tarvitse olla ammattilainen ohjaamansa teeman parissa, vaan hänellä on tärkeä tehtävä luoda turvallinen ja hyvä ilmapiiri, jossa lasten on luontevaa toteuttaa itseään. Yksin toimintaa ohjaavien tulee olla täysi-ikäisiä, mutta useissa toiminnoissa (mm. leirit, tapahtumat ja kurssit) apuohjaajiksi voivat tulla myös 15-17- vuotiaat. Ensisijaisesti valitsemme apuohjaajiksi Lastenliiton nuorten ohjaajakoulutuksen käyneitä nuoria.

Ohjaustyöt sopivat oikein hyvin myös harrastuksena muun työn oheen, sillä sopivista ohjausajoista voidaan aina sopia ohjaajakohtaisesti.

Ohjaajana toimimisen etuja
Lasten vapaa-ajan toiminnan ohjaaminen on mukava harrastus, jossa pääsee osaksi espoolaista lapsi- ja varhaisnuorisotyötä sekä järjestömaailmaa. Espoon Lastenliitolla on nuorekas tekijäyhteisö, jossa on hyvä ja avoin yhteishenki. Meillä pääset toteuttamaan itseäsi ja ideoitasi, osallistumaan koulutuksiin sekä kehittämään halutessasi enemmänkin lasten harrastustoimintaa Espoossa tai Lastenliitossa valtakunnallisesti. Ohjaajat saavat ryhmien ohjauksesta korvauksen, jossa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan TES:in palkkataulukkoa.

Miten pääsen mukaan?
Toimintaa järjestetään pääosin kausittain (kesä, syyskausi, kevätkausi) ja ohjaajia haetaan yleensä aina tarpeen mukaan muutamaa kuukautta ennen uuden toimintakauden alkua esimerkiksi ajankohtaista-sivustolta tai Lastenliiton rekrysivuilla sekä somekanavissamme. Mikäli olet kiinnostunut toiminnan ohjaamisesta, meihin voit rohkeasti olla yhteydessä muulloinkin kuin yleisten rekryjen aikaan.