Iltapäivätoiminta

 

LAKISÄÄTEINEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Kirkkonummen kunta on päättänyt kunnallistaa iltapäivätoiminnan elokuusta 2021 alkaen. Lukukauden 2021-2022 iltapäivätoiminnasta voi kysyä lisätietoja kunkin koulun rehtorilta.

Kiitämme kaikkia iltisläisiämme kahdeksasta iltapäivätoiminnan vuodesta Kirkkonummella. Nähdään jatkossa Kirkkonummen Lastenliiton
kerhoissa ja leireillä :) 
 

Järjestämme lakisääteistä iltapäivätoimintaa lukukaudella 2020-2021 Kirkkonummella kunnan iltapäivätoiminnan periaatteiden mukaisesti Laajakallion, Kirkkoharjun ja Vuorenmäen kouluilla. Kirkkonummen kunnan iltapäivätoiminnan periaatteet löytyvät kunnan iltapäivätoiminnan sivuilta. Mikäli Koronavirus aiheuttaa muutoksia kunnan iltapäivätoiminnan periaatteisiin, toimimme niiden mukaisesti. Seuraamme aktuivisesti korona-tilannetta ja toimimme iltapäiväkerhoissamme mm. THL:n, OPH:n, STM:n, AVI:n sekä kunnan ja koulujen ohjeiden mukaisesti. 

Koululaisten iltapäivätoiminnan yleisenä tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohja hyvälle kasvulle. Toiminnan tarkoituksena on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle koulupäivän jälkeen sekä tukea lapsen kasvua kehitystä, luoda perusta hyville vapaa-ajanviettotavoille ja auttaa perheitä kasvatustehtävän toteuttamisessa. Toiminnan toteuttamista ohjaavat valtakunnalliset koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet sekä kunnan oma iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma. Iltikset ovat avoinna arkikoulupäivisin kello 12-17. Kirkkonummella lapsi voi osallistua toimintaan joko jokaisena koulupäivänä (kokoviikkoinen, hinta 155€/kk) tai korkeintaan kolmena viikonpäivänä (osaviikkoinen, hinta 100€/kk).
Koululaisten iltapäivätoiminnan periaatteet Kirkkonummella 2020-2021.

UUDENMAAN LASTENLIITON JÄRJESTÄMÄ LAKISÄÄTEINEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Mukava ja turvallinen iltapäivä kavereiden kanssa!

Me Lastenliitolla korostamme toiminnassamme kohteliaita ja hyviä käytöstapoja, yhteistyökykyä ja toisen huomioonottamista sekä erilaisuuden hyväksymistä. Panostamme toiminnassamme tiiviin ryhmähengen luomiseen mm. pienryhmätoimintojen sekä päivittäisen yhteisen toiminnan avulla. On tärkeää, että kaikilla on iltiksessä kavereita ja mukava iltapäivä turvallisessa paikassa ja seurassa.
*Toimimme iltiksissä Korona-ajan säädöksien ja ohjeistuksien mukaisesti, mm. huolehtimalla hygienista, käsienpesusta ja turvaväleistä. Kysy lisää ohjaajilta. 

Lapset mukana toiminnan suunnittelussa!

Toiminnassamme panostetaan lasten osallisuuteen ja iltisläiset saavat osallistua toiminnan sisällön suunnitteluun yhdessä ohjaajien kanssa. Kaikissa iltiksissämme on käytössä toiveboxi, jonne lapset saavat piirtää ja kirjoittaa omia toiveita. Kuukausittain ohjaajat kyselevät lapsilta toiveita ohjelmaa suunnitellessaan. Kerran viikossa iltiksissämme vietetään toivepäivää, jonka ohjelman ovat suunnitelleet lapset. 

Laadukasta ohjattua vapaa-ajantoimintaa!

Tarjoamme iltisläisillemme laadukasta ohjattua vapaa-ajantoimintaa. Päivittäiseen ohjelmaan kuuluu ulkoilua, välipala, läksy-/lepohetki, ohjattu toimintahetki sekä valvottua vapaata toimintaa; leikkiä, liikkumista, pelaamista ja piirtämistä. Lasten käytössä on piirustustarvikkeita, lautapelejä, kirjoja, erilaisia leluja ja liikuntavälineitä niin sisä- kuin ulkokäyttöön. Ammattitaitoiset ohjaajamme suunnittelevat iltiksen toimintaa huomioiden ryhmän ja yksilöiden tarpeet ja toiveet. Päivät ovat rakenteeltaan ja sisällöltään sellaisia, että ne luovat mahdollisuudet luovuuteen, leikkiin ja iloon sekä rauhoittumiseen, oppimiseen ja yhdessä tekemiseen.

Monipuolista toimintaa! #kivaayhdessä

Päivittäinen yhteinen ohjatun toiminnan osio: #kivaayhdessä-toiminnat, jakaantuvat iltiksissämme päiväteemoihin kuten ulkoilupäivä, kädentaitojenpäivä, liikuntapäivä ja lelupäivä sekä lasten oma toivepäivä. Ulkoilupäiviä vietetään leikkien ja liikkuen koulun piha-alueella tai tehden pieniä retkiä lähialueen puistoihin ja metsiin. Kädentaitojen päivinä piirretään, maalataan tai askarrellaan. Liikuntapäivää vietetään joko ulkona tai sisällä. Olemme saaneet kaikilta kouluilta käyttöömme vähintään yhden salivuoron. Salissa lapset pääsevät kokeilemaan monipuolisesti erilaisia liikuntalajeja sekä leikkimään liikuntaleikkejä. Lelupäivien ohjelmaan voi leikkien lisäksi kuulua mm. tietovisailuja, levyraateja tai liikuntaleikkejä sisällä tai ulkona. Toivepäiviä vietetään sisällä, salissa tai ulkona ja ohjelman suunnittelevat lapset.
*Korona-aika on aiheuttanut muutoksia kouluilla mm. tiloihin ja tilojen saatavuuteen. Toimintaa on siirretty mahdollisimman paljon ulos.

Tiedonkulku ja tilat

Iltapäivätoiminnan ohjaajat tiedottavat vanhempia toiminnasta kuukausittain koteihin sähköpostitse lähetettävillä tiedotteilla. Päivittäinen yhteydenpito sujuu iltiskännykän avulla. Yksikkökohtaiset toimintasuunnitelmat ovat nähtävillä kullakin toimipisteellä. Kunkin kauden yksikkökohtaiset toimintasuunnitelman liitteet viikkoteemoineen valmistuvat aina kauden alussa, sillä haluamme huomioida suunnitelmissa lasten toiveet ja lukujärjestykset sekä ohjaajiemme ammatilliset vahvuudet.

Lastenliiton Kirkkonummen iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Lastenliiton Kirkkonummen iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma kaudelle 2020-2021 sekä korona-aikaan liittyviä turvallisuusohjeistuksia löytyy sivun oikeasta reunasta.
Iltiksen alkuinfo löytyy sivun alalaidasta. Yksikkökohtaiset toimintasuunnitelman liitteet lähetään huoltajille s.postitse elokuun lopussa.

SOPIMUSMUUTOKSET:
Sopimusmuutokset (siirtyminen osaviikkoiseksi/ kokoviikkoiseksi sekä irtisanominen) tehdään Kirkkonummen kunnan internet-sivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella: "Iltapäivätoiminnan muutoslomake". Kunta ilmoittaa tekemänsä päätöksen sekä asiakkaalle että palveluntuottajalle.

ASIAKASMAKSUN HUOJENNUS:
Huoltajat voivat hakea kunnalta alennettua kuukausimaksua tai maksun vapautusta. Alennetun kuukausimaksun hakulomakkeen voi tulostaa ja maksualennusperiaatteisiin voi tutustua Kirkkonummen kunnan iltapäivätoiminnan sivuilla.

KIRKKONUMMEN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SIVUILLE PÄÄSET TÄSTÄ.