Oikopolut

Uusimaa | Iltapäivätoiminta

Kerhot
Leirit
Iltapäivätoiminta
Ilmoittaudu mukaan
Keski-Uusimaa
Kirkkonummi

Iltapäivätoiminta

Lastenliitto on järjestänyt iltapäivätoimintaa jo yli kymmenen vuoden ajan. Uudenmaan Lastenliitolla on Kirkkonummella kaudella 2019-2020 menossa jo 7. iltapäivätoiminnan vuosi. Järjestämme lakisääteistä iltapäivätoimintaa Kirkkonummella kaudella 2019-2020 Laajakallion, Kirkkoharjun ja Vuorenmäen kouluilla.

LAKISÄÄTEINEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Koululaisten iltapäivätoiminnan yleisenä tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohja hyvälle kasvulle. Toiminnan tarkoituksena on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle koulupäivän jälkeen sekä tukea lapsen kasvua kehitystä, luoda perusta hyville vapaa-ajanviettotavoille ja auttaa perheitä kasvatustehtävän toteuttamisessa. Toiminnan toteuttamista ohjaavat valtakunnalliset koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet sekä kunnan oma iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma.
Iltikset ovat avoinna arkikoulupäivisin kello 12-17. Kirkkonummella lapsi voi osallistua toimintaan joko jokaisena koulupäivänä (kokoviikkoinen, hinta 155€/kk) tai korkeintaan kolmena viikonpäivänä (osaviikkoinen, hinta 100€/kk).
Iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Haku lakisääteiseen iltapäivätoimintaamme tapahtuu Kirkkonummen kunnan sähköisen hakulomakkeen kautta. Sopimusmuutokset (osaviikkoinen / kokoviikkoinen sekä irtisanominen) tehdään niin ikään Kirkkonummen kunnalle sähköisellä lomakkeella. Lomakkeet löytyvät kunnan internet-sivuilta iltapäivätoiminnan osiosta, jonne pääset TÄSTÄ.
Kirkkonummen koululaisten iltapäivätoiminnan periaatteet 2019-2020 löytyvät TÄSTÄ.

UUDENMAAN LASTENLIITON JÄRJESTÄMÄ LAKISÄÄTEINEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Mukava ja turvallinen iltapäivä kavereiden kanssa!

Me Lastenliitolla korostamme toiminnassamme kohteliaita ja hyviä käytöstapoja, yhteistyökykyä ja toisen huomioonottamista sekä erilaisuuden hyväksymistä. Panostamme toiminnassamme tiiviin ryhmähengen luomiseen mm. pienryhmätoimintojen sekä päivittäisen yhteisen toiminnan avulla. On tärkeää, että kaikilla on iltiksessä kavereita ja mukava iltapäivä turvallisessa paikassa ja seurassa.

Lapset mukana toiminnan suunnittelussa!

Toiminnassamme panostetaan lasten osallisuuteen ja iltisläiset saavat osallistua toiminnan sisällön suunnitteluun yhdessä ohjaajien kanssa. Kaikissa iltiksissämme on käytössä toiveboxi, jonne lapset saavat piirtää ja kirjoittaa omia toiveita. Kuukausittain ohjaajat kyselevät lapsilta toiveita ohjelmaa suunnitellessaan. Kerran viikossa iltiksissämme vietetään toivepäivää, jonka ohjelman ovat suunnitelleet lapset. Vuosittain iltiksissämme juhlitaan myös lastenviikkoa.

Laadukasta ohjattua vapaa-ajantoimintaa!

Tarjoamme iltisläisillemme laadukasta ohjattua vapaa-ajantoimintaa. Päivittäiseen ohjelmaan kuuluu ulkoilua, välipala, läksy-/lepohetki, ohjattu toimintahetki sekä valvottua vapaata toimintaa; leikkiä, liikkumista, pelaamista ja piirtämistä. Lasten käytössä on piirustustarvikkeita, lautapelejä, kirjoja, erilaisia leluja ja liikuntavälineitä niin sisä- kuin ulkokäyttöön. Ammattitaitoiset ohjaajamme suunnittelevat iltiksen toimintaa huomioiden ryhmän ja yksilöiden tarpeet ja toiveet. Päivät ovat rakenteeltaan ja sisällöltään sellaisia, että ne luovat mahdollisuudet luovuuteen, leikkiin ja iloon sekä rauhoittumiseen, oppimiseen ja yhdessä tekemiseen.

Monipuolista toimintaa! #kivaayhdessä

Päivittäinen yhteinen ohjatun toiminnan osio: #kivaayhdessä-toiminnat, jakaantuvat iltiksissämme päiväteemoihin kuten ulkoilupäivä, kädentaitojenpäivä, liikuntapäivä ja lelupäivä sekä lasten oma toivepäivä. Ulkoilupäiviä vietetään leikkien ja liikkuen koulun piha-alueella tai tehden pieniä retkiä lähialueen puistoihin ja metsiin. Kädentaitojen päivinä piirretään, maalataan tai askarrellaan. Liikuntapäivää vietetään joko ulkona tai sisällä. Olemme saaneet kaikilta kouluilta käyttöömme vähintään yhden salivuoron. Salissa lapset pääsevät kokeilemaan monipuolisesti erilaisia liikuntalajeja sekä leikkimään liikuntaleikkejä. Lelupäivien ohjelmaan voi leikkien lisäksi kuulua mm. tietovisailuja, levyraateja tai liikuntaleikkejä sisällä tai ulkona. Toivepäiviä vietetään sisällä, salissa tai ulkona ja ohjelman suunnittelevat lapset.

Tiedonkulku ja tilat

Iltapäivätoiminnan ohjaajat tiedottavat vanhempia toiminnasta kuukausittain koteihin lähetettävillä tiedotteilla. Päivittäinen yhteydenpito sujuu iltiskännykän avulla. Yksikkökohtaiset toimintasuunnitelmat ovat nähtävillä kullakin toimipisteellä. Kunkin kauden toimintasuunnitelmat viikkoteemoineen valmistuvat aina kauden alussa, sillä haluamme huomioida suunnitelmissa lasten toiveet ja lukujärjestykset sekä ohjaajiemme ammatilliset vahvuudet.

Kaikissa toimipaikoissamme on käytössä luokka- tai kerhotilan lisäksi koulujen salit. 

YHTEYSTIEDOT

Hanna Sares, Lastenliiton Kirkkonummen aluekoordinaattori
045 104 1492, hanna.sares@lastenliitto.fi

Salla Viitsalo, Lastenliiton Kirkkonummen iltapäivätoiminnan assistentti
050 553 3995, salla.viitsalo@lastenliitto.fi

Iltisten yhteystiedot:

Laajakallio
puh. 046 920 9155
Laajakalliontie 4, 02400 Kirkkonummi

Kirkkoharju
puh. 050 5533 990
Kirkkotallintie 6 A, 02400 Kirkkonummi

Vuorenmäki
puh. 045 845 4300 (Vihreät)
puh. 045 845 4301 (Keltaiset)
Eerikinkartanontie 5, 02880 Veikkola

 

KIRKKONUMMEN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN LOMAKKEET:
Koululaisten iltapäivätoiminnan periaatteet Kirkkonummella lv. 2019-2020
Luethan tämän huolellisesti ennen lomakkeiden täyttämistä.

HAKU ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN:
Haku iltapäivätoimintaan tapahtuu Kirkkonummen kunnan internet-sivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella.

SOPIMUSMUUTOKSET:
Sopimusmuutokset (siirtyminen osaviikkoiseksi/ kokoviikkoiseksi sekä irtisanominen) tehdään Kirkkonummen kunnan internet-sivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella: "Iltapäivätoiminnan muutoslomake". Kunta ilmoittaa tekemänsä päätöksen sekä asiakkaalle että palveluntuottajalle.

ASIAKASMAKSUN HUOJENNUS:
Huoltajat voivat hakea kunnalta alennettua kuukausimaksua tai maksun vapautusta. Lue lisää Kirkkonummen kunnan iltapäivätoiminnan periaatteista. Alennetun kuukausimaksun hakulomakkeen voi tulostaa ja maksualennusperiaatteisiin voi tutustua Kirkkonummen kunnan iltapäivätoiminnan sivuilla.

KIRKKONUMMEN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SIVUILLE PÄÄSET TÄSTÄ.

KIRKKONUMMEN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2019-2020
Löytyy tästä.