Oikopolut

Uusimaa | Iltapäivätoiminta

Kerhot
Leirit
Iltapäivätoiminta
Tapahtumat Uusimaa
Keski-Uusimaa
Kirkkonummi

Iltapäivätoiminta

Lastenliitto on järjestänyt iltapäivätoimintaa jo yli kymmenen vuoden ajan. Uudenmaan piirillä on Kirkkonummella menossa 6. iltapäivätoiminnan vuosi. Lastenliiton järjestämää lakisääteistä iltapäivätoimintaa on Kirkkonummella neljällä koululla; Laajakalliossa, Kirkkoharjussa, Kantvikissa ja Vuorenmäessä. 

LAKISÄÄTEINEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Koululaisten iltapäivätoiminnan yleisenä tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohja hyvälle kasvulle. Toiminnan tarkoituksena on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle koulupäivän jälkeen sekä tukea lapsen kasvua kehitystä, luoda perusta hyville vapaa-ajanviettotavoille ja auttaa perheitä kasvatustehtävän toteuttamisessa. Toiminnan toteuttamista ohjaavat valtakunnalliset koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet sekä kunnan oma iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma.
Iltikset ovat avoinna arkikoulupäivisin kello 12-17. Kirkkonummella lapsi voi osallistua toimintaan joko jokaisena koulupäivänä (kokoviikkoinen, hinta 155€/kk) tai korkeintaan kolmena viikonpäivänä (osaviikkoinen, hinta 100€/kk).
Iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Haku lakisääteiseen iltapäivätoimintaamme tapahtuu Kirkkonummen kunnan sähköisen hakulomakkeen kautta. Sopimusmuutokset (osaviikkoinen / kokoviikkoinen sekä irtisanominen) tehdään niin ikään Kirkkonummen kunnalle sähköisellä lomakkeella. Tämän sivun alaosasta löydät linkit kunnan iltapäivätoiminnan lomakkeisiin.

LASTENLIITON UUDENMAAN PIIRIN JÄRJESTÄMÄ LAKISÄÄTEINEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Mukava ja turvallinen iltapäivä kavereiden kanssa!

Me Lastenliitolla korostamme toiminnassamme kohteliaita ja hyviä käytöstapoja, yhteistyökykyä ja toisen huomioonottamista sekä erilaisuuden hyväksymistä. Panostamme toiminnassamme tiiviin ryhmähengen luomiseen mm. pienryhmätoimintojen sekä päivittäisen yhteisen toiminnan avulla. On tärkeää, että kaikilla on iltiksessä kavereita ja mukava iltapäivä turvallisessa paikassa ja seurassa.

Lapset mukana toiminnan suunnittelussa!

Toiminnassamme panostetaan lasten osallisuuteen ja iltisläiset saavat osallistua toiminnan sisällön suunnitteluun yhdessä ohjaajien kanssa. Kaikissa iltiksissämme on käytössä toiveboxi, jonne lapset saavat piirtää ja kirjoittaa omia toiveita. Kuukausittain ohjaajat kyselevät lapsilta toiveita ohjelmaa suunnitellessaan. Kerran viikossa iltiksissämme vietetään toivepäivää, jonka ohjelman ovat suunnitelleet lapset. Vuosittain iltiksissämme juhlitaan myös lastenviikkoa.

Laadukasta ohjattua vapaa-ajantoimintaa!

Tarjoamme iltisläisillemme laadukasta ohjattua vapaa-ajantoimintaa. Päivittäiseen ohjelmaan kuuluu ulkoilua, välipala, läksy-/lepohetki, ohjattu toimintahetki sekä valvottua vapaata toimintaa; leikkiä, liikkumista, pelaamista ja piirtämistä. Lasten käytössä on piirustustarvikkeita, lautapelejä, kirjoja, erilaisia leluja ja liikuntavälineitä niin sisä- kuin ulkokäyttöön. Ammattitaitoiset ohjaajamme suunnittelevat iltiksen toimintaa huomioiden ryhmän ja yksilöiden tarpeet ja toiveet. Päivät ovat rakenteeltaan ja sisällöltään sellaisia, että ne luovat mahdollisuudet luovuuteen, leikkiin ja iloon sekä rauhoittumiseen, oppimiseen ja yhdessä tekemiseen.

Monipuolista toimintaa! #kivaa yhdessä

Päivittäinen yhteinen ohjatun toiminnan osio: #kivaa yhdessä-toiminnat, jakaantuvat iltiksissämme päiväteemoihin kuten ulkoilupäivä, kädentaitojenpäivä, liikuntapäivä ja lelupäivä sekä lasten oma toivepäivä. Ulkoilupäiviä vietetään leikkien ja liikkuen koulun piha-alueella tai tehden pieniä retkiä lähialueen puistoihin ja metsiin. Kädentaitojen päivinä piirretään, maalataan tai askarrellaan. Liikuntapäivää vietetään joko ulkona tai sisällä. Olemme saaneet kaikilta kouluilta käyttöömme vähintään yhden salivuoron. Salissa lapset pääsevät kokeilemaan monipuolisesti erilaisia liikuntalajeja sekä leikkimään liikuntaleikkejä. Lelupäivien ohjelmaan voi leikkien lisäksi kuulua mm. tietovisailuja, levyraateja tai liikuntaleikkejä sisällä tai ulkona. Toivepäiviä vietetään sisällä, salissa tai ulkona ja ohjelman suunnittelevat lapset.

Tiedonkulku ja tilat

Iltapäivätoiminnan ohjaajat tiedottavat vanhempia toiminnasta kuukausittain koteihin lähetettävillä tiedotteilla. Päivittäinen yhteydenpito sujuu iltiskännykän avulla. Yksikkökohtaiset toimintasuunnitelmat ovat nähtävillä kullakin toimipisteellä. Kunkin kauden toimintasuunnitelmat viikkoteemoineen valmistuvat aina kauden alussa, sillä haluamme huomioida suunnitelmissa lasten toiveet ja lukujärjestykset sekä ohjaajiemme ammatilliset vahvuudet.

Kaikissa toimipaikoissamme on käytössä luokka- tai kerhotilan lisäksi koulujen salit. 

YHTEYSTIEDOT

Hanna Sares, Lastenliiton Kirkkonummen aluekoordinaattori
045 104 1492, hanna.sares@lastenliitto.fi

Iltisten yhteystiedot:

Laajakallio
puh. 046 920 9155
Laajakalliontie 4, 02400 Kirkkonummi

Kirkkoharju
puh. 050 5533 990
Kirkkotallintie 6 A, 02400 Kirkkonummi

Kantvik
Keltaiset puh. 045 845 4301
Vihreät puh. 050 553 3995
Toppapolku 2, 02460 Kantvik

Vuorenmäki
puh. 045 845 4300
Eerikinkartanontie 5, 02880 Veikkola

 

KIRKKONUMMEN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN LOMAKKEET

Koululaisten iltapäivätoiminnan periaatteet Kirkkonummella lv. 2018-2019
Luethan tämän huolellisesti ennen lomakkeiden täyttämistä.

HAKU ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN 2018-2019:
Hakulomake löytyy Kirkkonummen kunnan iltapäivätoiminnan sivuilta kohdasta: "Jatkuva haku lukuvuoden 2018-2019 toimintaan"
Kirkkonummen kunnan iltapäivätoiminnan sivuille pääset tästä.

SOPIMUSMUUTOKSET:
Kokoviikkoisesta osaviikkoiseksi, osaviikkoisesta kokoviikkoiseksi ja irtisanominen. 
Iltapäivätoiminnan muutoslomake

ASIAKASMAKSUN HUOJENNUS:
Asiakasmaksun puolittamisen ja perimättä jättämisen periaatteet
Alennetun kuukausimaksun hakulomake