Lohja iltapäivätoiminta

LAKISÄÄTEINEN PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Uudenmaan Lastenliitto on järjestänyt perusopetuksen iltapäivätoimintaa lähes kymmenen vuoden ajan. Alajärjestöjemme kautta olemme toimineet iltapäivätoiminnan palveluntuottajana jo toistakymmentä vuotta.

Lukukaudesta 2022-2023 alkaen toimimme iltapäivätoiminnan palveluntuottajana Lohjalla Perttilän, Järnefeltin ja Ojamonharjun kouluilla. 

Koululaisten iltapäivätoiminnan yleisenä tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohja hyvälle kasvulle. Toiminnan tarkoituksena on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle koulupäivän jälkeen sekä tukea lapsen kasvua kehitystä, luoda perusta hyville vapaa-ajanviettotavoille ja auttaa perheitä kasvatustehtävän toteuttamisessa. Toiminnan toteuttamista ohjaavat valtakunnalliset koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet sekä Lohjan kaupungin iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma.
Iltikset ovat avoinna arkikoulupäivisin kello 12-17. Lohjalla lapsi voi osallistua toimintaan arkikoulupäivisin paikkapäätöksen mukaisesti joko kello 12-17 (hinta 150€/kk) tai kello 12-16 (hinta 120€/kk). 

**************************************
REKRY!

Haemme sijaisia iltiksiin paikkaamaan ohjaajiemme satunnaisia poissaoloja. Lue lisää ja tule meille sijaislistalle!
**************************************

UUDENMAAN LASTENLIITON JÄRJESTÄMÄ LAKISÄÄTEINEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Mukava ja turvallinen iltapäivä kavereiden kanssa!

Me Lastenliitolla korostamme toiminnassamme kohteliaita ja hyviä käytöstapoja, yhteistyökykyä ja toisen huomioonottamista sekä erilaisuuden hyväksymistä. Panostamme toiminnassamme tiiviin ryhmähengen luomiseen mm. pienryhmätoimintojen sekä päivittäisen yhteisen toiminnan avulla. On tärkeää, että kaikilla on iltiksessä kavereita ja mukava iltapäivä turvallisessa paikassa ja seurassa.

Lapset mukana toiminnan suunnittelussa!

Toiminnassamme panostetaan lasten osallisuuteen ja iltisläiset saavat osallistua toiminnan sisällön suunnitteluun yhdessä ohjaajien kanssa. Kaikissa iltiksissämme on käytössä toiveboxi, jonne lapset saavat piirtää ja kirjoittaa omia toiveita. Kuukausittain ohjaajat kyselevät lapsilta toiveita ohjelmaa suunnitellessaan. Kerran viikossa iltiksissämme vietetään toivepäivää, jonka ohjelman ovat suunnitelleet lapset.
Myös huoltajat saavat osallistua toiminnan suunnitteluun. Huoltajien toiveboxina toimii iltiksen sähköpostilaatikko.

Laadukasta ohjattua vapaa-ajantoimintaa!

Tarjoamme iltisläisillemme laadukasta ohjattua vapaa-ajantoimintaa. Päivittäiseen ohjelmaan kuuluu ulkoilua, välipala, läksy-/lepohetki, ohjattu toimintahetki sekä valvottua vapaata toimintaa; leikkiä, liikkumista, pelaamista ja piirtämistä. Lasten käytössä on piirustustarvikkeita, lautapelejä, kirjoja, erilaisia leluja ja liikuntavälineitä niin sisä- kuin ulkokäyttöön. Ammattitaitoiset ohjaajamme suunnittelevat iltiksen toimintaa huomioiden ryhmän ja yksilöiden tarpeet ja toiveet. Päivät ovat rakenteeltaan ja sisällöltään sellaisia, että ne luovat mahdollisuudet luovuuteen, leikkiin ja iloon sekä rauhoittumiseen, oppimiseen ja yhdessä tekemiseen.

Monipuolista toimintaa! #kivaayhdessä

Päivittäinen yhteinen ohjatun toiminnan osio: #kivaayhdessä-toiminnat, jakaantuvat iltiksissämme päiväteemoihin kuten ulkoilupäivä, kädentaitojenpäivä, liikuntapäivä ja lelupäivä sekä lasten oma toivepäivä. Ulkoilupäiviä vietetään leikkien ja liikkuen koulun piha-alueella tai tehden pieniä retkiä lähialueen puistoihin ja metsiin. Kädentaitojen päivinä piirretään, maalataan tai askarrellaan. Liikuntapäivää vietetään joko ulkona tai sisällä. Toivomme saavamme kouluilta käyttöömme vähintään yhden salivuoron viikossa. Salissa lapset pääsevät kokeilemaan monipuolisesti erilaisia liikuntalajeja sekä leikkimään liikuntaleikkejä. Lelupäivien ohjelmaan voi leikkien lisäksi kuulua mm. tietovisailuja, levyraateja tai liikuntaleikkejä sisällä tai ulkona. Toivepäiviä vietetään sisällä, salissa tai ulkona ja ohjelman suunnittelevat lapset.

Tiedonkulku ja tilat

Iltapäivätoiminnan ohjaajat tiedottavat vanhempia toiminnasta kuukausittain koteihin sähköpostitse lähetettävillä tiedotteilla. Päivittäinen yhteydenpito sujuu nopeiten ja sujuvimmin iltiskännykän avulla. 

Lastenliiton Lohjan iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Lastenliiton Lohjan iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma kaudelle 2022-2023 sekä yksikkökohtaiset toimintasuunnitelmat löytyvät tämän sivun alasvuilta. 

Iltiksen alkuinfo läheteään huoltajille sähköpostitse paikkapäätöksen jälkeen. 
*Mikäli Korona-pandemia vaikuttaa toimintaan, toimimme iltiksissä voimassa olevien terveysturvallisuus säädösten ja ohjeistusten mukaisesti. Lisätietoja ohjaajilta.

TOIMIPISTEIDEN YHTEYSTIEDOT:

Lastenliiton Perttilän iltis
Hakulintie 30, 08500 Lohja
puh. 050-5572660 
Ohjaajat: Niko M. ja Kira J.

Lastenliiton Järnefeltin iltis
Helsingiuksentie 56, 08700 Lohja
puh. 050-5572644 
Ohjaajat: Oona S. ja Marko H.

Lastenliiton Ojamonharjun iltis
Kartanonkuja 4, 08200 Lohja
puh. 050-3295952 (8.8.2022 alkaen)
Ohjaajat: Jesse L., Tuomas M. ja Elina K.

ASIAKASMAKSUT JA LASKUTUS

Iltikset ovat avoinna arkikoulupäivisin kello 12-17. Lohjalla lapsi voi osallistua toimintaan paikkapäätöksen mukaisesti:
-enintään kello 17 asti, jolloin hinta on 150€/kk tai
-enintään kello 16 asti, jolloin on 120€/kk
Laskut lähetetään kuukausittain sähköpostitse. Elokuusta peritään puolen kuukauden maksu. Mahdolliset kesäkuun iltapäiväkerhopäivät ovat
maksuttomia. Maksusta peritään vain puolet silloin, kun lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä (lääkärintodistus toimitettava). Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta (pyydetään ilmoittamaan ennakkoon).

ILTAPÄIVÄTOIMINTAPAIKAN HAKEMINEN JA SOPIMUSMUUTOKSET:
Lohjan kaupunki on lähettänyt iltapäivätoiminnan paikkapäätökset huoltajille. Mikäli ette ota vastaan iltapäivätoimintapaikkaa tulee se perua sähköpostitse Lohjan kaupungille: paula.virea-aihio@lohja.fi (Paikan voi perua maksutta 2.8.2022 mennessä.) 
Kauden aletua, eli 11.8.2022 alkaen iltapäivätoiminnan paikkahakemukset, sopimusmuutokset ja paikan irtisanominen tehdään: hanna.sares@lastenliitto.fi
Muutos voi astua voimaan heti seuraavan kuukauden alusta (esim. jos muutoshakemus on tehty 10.2., voi se astua voimaan 1.3. alkaen).

ASIAKASMAKSUN HUOJENNUS:
Huoltajat voivat hakea Lohjan kaupungilta alennettua kuukausimaksua tai maksun perimättä jättämistä, mikäli siihen on syytä huomioiden huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuen edellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen. Päätöksen sosiaalityöntekijän lausunnon perusteella tekee Lohjan kaupungin hallintosäännön mukainen viranhaltija, joka ilmoittaa päätöksen asiakkaalle ja palveluntuottajalle.
Lisätietoja: paula.virea-aihio@lohja.fi 

ILTISPÄIVÄT JA LOMA-AJAT LOHJALLA 2022-2023:
Syyskausi 2022:
Torstai 11.8.2022, iltikset alkaa
Syysloma 17.-21.10.2022 (viikko 42), iltikset kiinni
Itsenäisyyspäivä tiistai 6.12.2022, iltikset kiinni
Torstai 22.12.2022 viimeinen iltispäivä ennen joululomaa
Joululoma 23.12.2022 – 8.1.2023, iltikset kiinni
Kevätkausi 2023:
Maanantai 9.1.2023, kevätkausi alkaa
Hiihtolomaloma 20.-24.2.2023 (viikko 8), iltikset kiinni
Pääsiäinen 7.-10.4.2023 (pe-ma), iltikset kiinni
Helatorstai 18.5.2023, iltikset kiinni
Perjantai 2.6.2023, viimeinen iltispäivä ennen kesälomaa
(Koulujen päättäjäispäivä lauantai 3.6.2023, iltikset kiinni)

***********************************************
Lisätietoja iltapäivätoiminnastamme:
Hanna Sares
Uudenmaan Lastenliiton toiminnanjohtaja
puh. 045-104 1492, hanna.sares@lastenliitto.fi