Käytännöt ip-toiminnassa

TIEDOTE KÄYTÄNNÖISTÄ HÄMEEN LASTENLIITON ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA 

Pyydämme vanhempia huomioimaan seuraavat käytännöt iltapäivätoimintaamme koskien: 

  • Toiminta-aika iltapäivätoiminnassa on kello 12-16. Toiminta-aika on määritelty yhdessä kaupungin kanssa eikä siitä voida poiketa. 

  • Iltapäivätoimintamme on ulkoilevaa ja liikkuvaa. Lisäksi iltapäivätoimintaan sisältyy vapaata leikkiä ja pelejä, kädentaitoja ja toimipaikasta riippuen läksyjen tekomahdollisuus. Läksyjen teosta tiedotetaan ryhmäkohtaisesti toiminnan alkaessa. Iltapäivätoiminnassa tarjotaan välipala. Toiminnassa liikutaan ja ulkoillaan päivittäin. Varaattehan lapsillenne nimikoidut vaatteet, joilla pärjää ulkona kosteassa ja kylmässäkin säässä. Iltapäivätoimintapaikkaan voi tuoda varavaatteet huonojen kelien varalta. 

  • Iltapäivätoiminta maksaa 100€ kuukaudessa, poikkeuksena elokuu, jonka osalta maksu on 50€. Lasku toimitetaan kotiin postitse. Maksuasioissa ja –ongelmissa yhteydenotot suoraan toimistolle (laskutus.hame@lastenliitto.fi)

  • Maksuvapautus-, irtisanomis- ja muut lomakkeet löytyvät Lahden kaupungin sivuilta, os. www.lahti.fi. Pyrimme pitämään myös omilla kotisivuillamme linkit ajantasaisiin lomakkeisiin. Myös maksutiedot ja iltapäivätoiminnan esite löytyvät kaupungin nettisivuilta. Mikäli haette maksuvapautusta, huomioittehan, ettei vapautusta voida myöntää takautuvasti. Hakemus kannattaa siis tehdä heti lapsen aloittaessa toimintaryhmässä.  

  • Vaikka iltapäivätoiminta on lapsen vapaa-aikaa, omien lelujen ja pelien tuonti ilttiin ei ole sallittua vastuuasioista johtuen (rikkoutuminen, katoaminen jne.). Myös oman puhelimen käyttö iltapäivätoiminnan aikana on kielletty – lapset ja ohjaajat tavoittaa ip:n omasta puhelimesta. 

  • Lapsen kotiinlähtö tapahtuu vanhemman määrittelemään kellonaikaan. Vastuukysymyksistä johtuen kellonajan tulee olla tarkka ja tiedossa ohjaajilla etukäteen. Ohjaajamme ovat vastuussa ip-toiminnassa olevista lapsista heidän kotiinlähtöönsä saakka, jolloin lapsen kotiinlähdölle annettu aikahaarukka tai lapsen itsensä päättämä kellonaika asettavat huomattavia haasteita turvallisen iltapäivän takaamiselle. Myös lapsen rytmin ja rutiinin kannalta on tärkeää, että on tiedossa tarkka kotiinlähtöaika. Mikäli tarkkaa kotiinlähtöaikaa ei ole ilmoitettu, lapsi on toiminnassa klo 16 saakka. Lapsen kotiinlähdöstä sovitaan aina huoltajan ja ohjaajan välillä. Lapsi itse ei voi ilmoittaa poikkeavia lähtöaikoja tai päättää kesken päivän toimivansa vastoin huoltajan ilmoitusta. Koska kännykän käyttö ip-aikana ei ole sallittu, tulee vanhempien ilmoittaa mahdolliset keskellä päivää tulevat aikataulumuutokset suoraa ohjaajille. 

  • Poikkeukselliset lähtöajat sekä poissaolot tulee ilmoittaa ohjaajille mahdollisimman aikaisessa vaiheessa joko kasvotusten, puhelimitse, tekstiviestinä, sähköpostitse tai Wilmassa. Toivomme, että poikkeuksista ilmoitetaan myös kirjallisesti suullisen ilmoituksen lisäksi. Tällöin ohjaajien on helpompi tehdä mahdolliset tarkistukset lasten lähtöajoista. Huomioittehan, että toiminta-aikana (klo 12-16) ohjaajat keskittyvät lasten ohjaamiseen eivätkä näin ollen lue sähköpostia tai Wilmaa. Tällä aikavälillä toivomme siis mahdollisia ilmoituksia tekstiviesteinä ja puhelimitse. Lasten kertomia ilmoituksia ei voida huomioida. 

  • Mikäli lapsen hakee joku muu kuin huoltaja, tulee huoltajan ilmoittaa asiasta etukäteen ohjaajille. Turvallisuussyistä johtuen emme voi luovuttaa lasta lapselle tutunkaan henkilön mukaan, mikäli huoltajalta ei ole tullut tietoa asiasta. 

  • Kun lapsi haetaan iltapäivätoiminnasta, lapsi siirtyy hakija vastuulle. Tällöin on tärkeää, ettei lasta enää jätetä ip-toimintaan. Ohjaajien työtä hankaloittaa huomattavasti, mikäli ryhmässä on sekä ip-toiminnassa mukana olevia että jo kotiin lähteneitä lapsia. Huomioittehan, että vakuutuksemme korvaa mahdolliset suoralla kotimatkalla tapahtuneet vahingot, mutta ei kotimatkaa esimerkiksi kymmenen minuutin leikkihetken jälkeen, vaikka leikit olisivat tapahtuneet koulun pihalla. Lapsi ei lähtönsä jälkeen ole ohjaajien vastuulla, vaan täysi vastuu lapsesta siirtyy vanhemmille. 

  • Huoltajan tullessa hakemaan lasta kellonaikaa ei tarvitse ilmoittaa ohjaajille. Hakemisen tulee kuitenkin tapahtua viimeistään kello 16.00, jolloin iltapäivätoimintamme päättyy. Mikäli lasta ei haeta iltistä, lähettävät ohjaajamme lapsen kotiin tai muuhun vanhempien ilmoittamaan paikkaan sovittuun aikaan. Mikäli vanhemmat tulevat hakemaan lapsen, mutta eivät syystä tai toisesta voi tulla koulun alueelle, toivomme ilmoitusta asiasta, jotta ohjaajamme osaavat lähettää lapsen oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. Turvallisuuden vuoksi emme tällaisessakaan tilanteessa voi lähettää lasta esimerkiksi tuttuun autoon ilman huoltajan ohjeistusta.