På Svenska

Lastenliitto ry - Barnförbundet

Nationella barnförbundet r.f. har grundats år 1972. Vår målgrupp är barn och ungdomar under 15 år.

Barnförbundets syfte är att påverka och aktivt delta i den samhälleliga diskussionen om att förbättra barn och ungdomars förutsättningar för det goda livet. Våra fyra värder är: rättvis, uppmuntrande, barnorienterad och omtänksam. Våra värderingar styr allt vi gör inom alla delar av vår organisation och främjas av varje person som är involverad i oss. Vårt mål är att organisera inspirerande och tillgängliga fritidsaktiviteter runt om i Finland. Vi finns så att varje barn har möjlighet att ha en hobby.


Barnförbundet fungerar som en organisation som stöder föräldraskap, befrämjar delaktighet och ger upplevelser genom att arrangera aktiviteter och hobbymöjligheter åt barn och ungdomar. Våra verksamhetsformer är bl.a. klubbar, lägrar och utflykter.

Barnförbundet r.f. får årligen bidrag från undervisningsministerium. Barnförbundet är Samlingspartiets närförening.

Vär vision
Barnförbundet är en välkänd samt sakkunnig och uppskattad serviceorganisation, som ordnar utmärkt klubb- och lägerverksamhet för barn, ungdomar och barnfamiljer i hela Finland.

Organisation
Barnförbundets organisation består av tre nivåer:
- Centralorganisation (förbundsstyrelsen + förbundets centralkontor)
- Kretsföreningar (9 kretsföreningar)
- Lokalföreningar

Barnförbund rf:s organisationsstruktur är den för riksomfattande föreningar typiska: den består av en centralnivå och en lokalnivå. Nationella Barnförbundets högsta bestämmande rätt hör till förbundskonferensen, som ordnas årligen och räcker en dag. Förbundsstyrelsen väljs vart annat år och den består av en ordförande, två viceordförande och av 5-15 styrelsemedlemmar.

På centralkontoret jobbar två heltidsanställda, som är ansvariga för att verkställa förbundsstyrelsens beslut. De är förbundets verksamhetsledare och organisationssekreterare.

Under Barnförbundet fungerar kretsar och under dem lokalföreningar. För tillfälle finns det kretsföreningar i Helsingfors, Södra Finland, Birkaland, Satakunda, Södra Tavastland, Egentliga Finland, Norra Österbotten, Mellersta-Finland och Lappland.

Det finns anställda som planerar och koordinerar Barnförbundets verksamhet I Helsingfors, Esbo, Vanda, Tavastehus, Björneborg, Åbo, Reso, Jyväskylä, Tammerfors och Uleåborg. Utöver dem så finns det anställda ledare som drivar klubb- och lägerverksamhet.