Kilpailut ja sosiaalisen median arvonnat

Järjestäjä

Kilpailun järjestäjänä toimii Lastenliitto ry (myöhemmin tekstissä “kilpailun järjestäjä”).

Osallistumisehdot

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat, 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Alle 18-vuotias tarvitsee huoltajan tai edunvalvojan luvan kilpailuun osallistumiseen. Kilpailun järjestelyissä mukana olleet työntekijät tai heidän perheenjäsenensä eivät saa osallistua kilpailuun.

Osallistuminen

Mikäli kilpailu on käynnissä nettisivujen lisäksi Facebookissa ja Instagramissa, osallistuja voi osallistua kaikissa kanavissa.

Osallistumalla kilpailuun, annat kilpailun järjestäjälle vapaat oikeudet käyttää kilpailuvastausta hyödyksi Lastenliiton toiminnassa ja sen markkinoinnissa. Kilpailun järjestäjä varaa oikeuden olla hyödyntämättä mitään ehdotetuista kilpailuvastauksista.

Arvonnan suorittaminen tai kilpailun voittajan valinta

Arvonta suoritetaan kaikkien arvonnan ehdot täyttäneiden ja arvontaan osallistuneiden osallistujien kesken kilpailussa erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Mikäli kilpailussa valitaan voittaja, valinta suoritetaan kilpailussa erikseen mainituin perustein.

Palkinnot

Palkinto ilmoitetaan erikseen kilpailun yhteydessä. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi. Palkinto toimitetaan ainoastaan Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen.

Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti Instagramin tai Facebookin yksityisviestillä tai sähköpostitse, kilpailusta riippuen. Jos voittajaa ei saada kiinni kahden viikon kuluessa voitosta ilmoittamisesta, arvonta voidaan suorittaa uudelleen.

Henkilötiedot

Kilpailuun osallistuessaan osallistuja myöntää järjestäjälle oikeuden julkaista heidän nimensä omissa kanavissaan ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Arvonnan yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti.

Kilpailun järjestäjän vastuu

Kilpailun järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.
Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.

Muut ehdot

Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden hylätä arvonnasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden voidaan epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Kilpailut ei ole millään tavalla Facebookin tai Instagramin sponsoroimia, suosittelemia tai hallinnoimia

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä.

Kilpailun järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin.