Oikopolut

Tietoa Lastenliitosta

Tietoa Lastenliitosta

MIKÄ LASTENLIITTO?

#lastenliitto #kivaayhdessä

Kansallinen Lastenliitto ry on vuonna 1972 perustettu valtakunnallinen lapsi- ja varhaisnuorisojärjestö. Järjestämme monipuolista harrastustoimintaa toimintaa lapsille, nuorille ja lapsiperheille. Päätoimintamuotojamme ovat kerhot ja leirit. Järjestämme vuoden aikana paljon erilaisia koko perheen tapahtumia ja olemme mukana erilaisissa tapahtumissa ympäri Suomea. Lisäksi järjestämme lakisääteistä aamu- ja iltapäivätoimintaa kuudella paikkakunnalla.

Lastenliitto tukee toiminnallaan lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia ja aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kesän leiritoiminnan avulla tuemme aikuisia vanhemmuudessa ja työn ja perheen yhteensovittamisessa. Vaikutamme ja osallistumme myös aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun edistääksemme lasten ja nuorten hyvän elämän edellytyksiä.

Lastenliiton toimintaa pohjaa kolmelle arvolle;  oman elämän hallinta, erilaisuuden hyväksyminen ja vastuuntuntoisuus. Nämä arvot pitävät sisällään terveet elämäntavat, vahvan itsetunnon, hyvän käytöksen, luovuuden, aktiivisen kansalaisuuden, osallisuuden, suvaitsevaisuuden, yhteistyökykyisyyden, vastuun ihmisen koko elinkaaresta, kestävän kehityksen sekä kansainvälisen vastuun.

Kansallinen Lastenliitto ry saa vuosittain avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Vuonna 2019 avustettava summa on 220 000 euroa.

Kansallinen Lastenliitto ry on Kokoomuksen läheisjärjestö. Läheisjärjestönä meitä yhdistää sama arvopohja, mutta emme ole puolueen jäseniä vaan olemme oma itsenäinen organisaatiomme. Luottamustehtävissä osa henkilöistä on kokoomuslaisia ja toimistomme sijaitsevat Kokoomuksen piiritoimistoilla ympäri Suomea. Varsinaisessa toiminnassa lasten ja nuorten parissa taustamme ei näy.

Lastenliiton organisaatio

Kansallisen Lastenliiton organisaatio koostuu kolmesta tasosta:

keskusjärjestö (liittohallitus + liiton keskustoimisto)    
piirit (9 piirijärjestöä)    
paikallisyhdistykset ja aluejärjestöt

Keskusjärjestö vastaa valtakunnallisesta toiminnasta ja järjestömme suurista linjoista. Ylintä päätösvaltaa järjestössä käyttää liittokokous, joka järjestetään vuosittain marraskuussa. Joka toinen vuosi liittokokous valitsee järjestöllemme puheenjohtajan, kaksi varapuheenjohtajaa ja 5-15 henkisen liittohallituksen.

Lastenliiton puheenjohtajana toimikaudella 2018-2019 on kansanedustaja Mia Laiho.

Liittohallituksen päätöksien toteuttamisesta huolehtii keskustoimisto, jossa työskentelee liiton toiminnanjohtaja.
Paikallisesta toiminnastamme vastaavat piirit, aluejärjestöt ja paikallisyhdistykset. Piiritoimistot ovat Helsingissä, Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Satakunnassa, Hämeessä, Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa.

Tutustu tarkemmin yhdistysten toimintaan kunkin yhdistyksen omalta sivulta:

YHDISTYKSET