Mikä Lastenliitto?

#lastenliitto #kivaayhdessä

Lastenliitto ry on valtakunnallinen lapsi- ja varhaisnuorisojärjestö, joka järjestää lapsille, nuorille ja lapsiperheille elämyksellistä, innostavaa ja lasten näköistä harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa. Toimintaan on helppo osallistua, ja olemme perheitä lähellä ympäri Suomen. Olemme olemassa, jotta jokaisella lapsella on mahdollisuus harrastaa. Päätoimintamuotojamme ovat kerhot ja leirit. Järjestämme vuoden aikana paljon erilaisia koko perheen tapahtumia ja olemme mukana erilaisissa tapahtumissa ympäri Suomea. Lisäksi järjestämme lakisääteistä aamu- ja iltapäivätoimintaa kuudella paikkakunnalla. Olemme toimineet jo vuodesta 1972 asti.

Lastenliitto tukee toiminnallaan lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia ja aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kesän leiritoiminnan avulla tuemme aikuisia vanhemmuudessa ja työn ja perheen yhteensovittamisessa. Vaikutamme ja osallistumme myös aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun edistääksemme lasten ja nuorten hyvän elämän edellytyksiä.

Lastenliiton arvot ovat reilu, välittävä, rohkaiseva ja lapsilähtöinen. Arvot ohjaavat toimintaamme sen kaikilla alueilla, ja ne näkyvät vahvasti niin toimintaan osallistuvien kuin ohjaajien, virkailijoiden ja vapaaehtoisten arjessa. Lastenliitossa toiminnan keskiössä on osallisuus ja yhdessä tekeminen. Käytämme erityisesti aihetunnisteita #lastenliitto ja  #kivaayhdessä!​

Lastenliiton unelma on toteuttaa lasten toive toiminnasta, jossa:

Lastenliitto ry saa vuosittain avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Lastenliitto ry on Kokoomuksen läheisjärjestö. Läheisjärjestönä meitä yhdistää sama arvopohja, mutta emme ole puolueen jäseniä vaan olemme oma itsenäinen organisaatiomme. Varsinaisessa toiminnassa lasten ja nuorten parissa taustamme ei näy.

Lastenliiton organisaatio

Lastenliiton organisaatio koostuu kolmesta tasosta:

keskusjärjestö (liittohallitus + liiton keskustoimisto)    
piirit (9 piirijärjestöä)    
paikallisyhdistykset ja aluejärjestöt

Keskusjärjestö vastaa valtakunnallisesta toiminnasta ja järjestömme suurista linjoista. Ylintä päätösvaltaa järjestössä käyttää liittokokous, joka järjestetään vuosittain marraskuussa. Joka toinen vuosi liittokokous valitsee järjestöllemme puheenjohtajan, kaksi varapuheenjohtajaa ja 5-15 henkisen liittohallituksen.

Lastenliiton puheenjohtajana toimikaudella 2023-2024 on kansanedustaja Mia Laiho.

Liittohallituksen päätöksien toteuttamisesta huolehtii keskustoimisto, jossa työskentelee liiton toiminnanjohtaja sekä osa-aikainen järjestökoordinaattori.
Paikallisesta toiminnastamme vastaavat piirit, aluejärjestöt ja paikallisyhdistykset. Piirijärjestöt ovat Helsingissä, Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Satakunnassa, Hämeessä, Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa.

 

Tutustu tarkemmin yhdistysten toimintaan kunkin yhdistyksen omalta sivulta:

YHDISTYKSET