Henkilötietojen käsittely

Lastenliitossa toimitaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Lastenliitolla on omat sisäiset ohjeistukset, kuinka toimimme erilaisissa tietosuojaan liittyvissä tilanteissa ja myös jokainen yhdistys on luonut omat toimintatapansa yleisten toimintatapojen rinnalle.

Lastenliitossa henkilötietojen tietosuoja on otettu huomioon kaikessa toiminnassa. Työntekijät ohjeistetaan henkilötietojen turvalliseen käsittelyyn, henkilötietoja säilytetään asianmukaisesti niille varatuissa paikoissa, käytössä olevat pilvipalvelut ja muut ulkopuolisten tuottamat palvelut on hankittu tietoturvanäkökulma huomioon ottaen ja tietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joilla on oikeus siihen.

Kaikista henkilörekistereistä on luotu tietosuojaselosteet, jotka löytyvät alta. Lisäksi Lastenliitto on tehnyt tietosuojan osalta tekniset ja organisatoriset turvatoimet -dokumentin, joka löytyy TÄÄLTÄ! 

HUOM! Kuvista ja videoista, uutiskirjeestä, vapaaehtoistoiminnasta ja Lastenliiton ilmoituskanavasta on yhteiset tietosuojaselosteet koko Lastenliitolle. Muutoin jokaisella yhdistyksellä on omat tietosuojaselosteet eri toimintoja koskien.

Lisätietoja: 

Mia Syysnummi
040 828 4419
mia.syysnummi@lastenliitto.fi

 

Processing of personal data in Lastenliitto ry

Lastenliitto ry follows the EU Data Protection Regulation. Lastenliitto ry has internal guidelines on how to work in different situations related to data protection. Member organizations have separate practices alongside the general organization guidelines.

Personal data protection has been taken into account throughout all forms of Lastenliitto ry’s activities. Employees are instructed in the safe handling of personal data, personal information is properly stored in assigned locations only, cloud services and all outsourced services are always acquired by taking security into account and all data is only processed by personnel with the appropriate rights.

Privacy statements have been created from all personal registers. The statements can be viewed and downloaded below. In addition, Lastenliitto ry has published a document about the technical and organizational security measures related to data protection regulations, which can be viewed and downloaded here.

NOTE! Lastenliitto ry holds joint privacy policy statements for photos, videos, newsletters and volunteering activity. Additionally, every member organization holds its own privacy statements for its own activities.

For more information, contact:

Mia Syysnummi
040 828 4419
mia.syysnummi@lastenliitto.fi