Kesätyöntekijä Adan kokemuksia kesäleireiltä

27.6.2023

Lue kesätyöntekijä Adan, 16, kokemuksia kesäleirin apuohjaajan työstä. Ada työskenteli kahdella Lahden Lastenliitto ry:n kesäleirillä "Kesäduuni OP:n piikkiin" -kampanjan kautta.

Ensimmäinen kesätyöni Lastenliitossa

Osuuspankki sekä Lastenliitto tarjosivat minulle mahdollisuuden ensimmäiseen kesätyöhön. Olin iloinen työstä, sillä olin jo aikaisemminkin työskennellyt lasten kanssa. Lähdin siis varmin mielin työhön, koska tiesin jo suhteellisen paljon lasten kanssa toimimisesta. Lasten kanssa oleminen on mielestäni kehittävää ja hauskaa. Lisäksi työ tarjosi muutakin kehittävää tekemistä, kuten kirjoittamista.  

Olin kesätyöjaksoni aikana kahdella eri leirillä; ensimmäinen oli kirkonkylässä 5-9.6, ja toinen Lähteen monitoimitalolla 12-16.6. Molemmissa oli samanikäisiä lapsia, ja heitä oli myös saman verran. Silti leirit olivat mielestäni hyvällä tavalla aika erilaisia. Kaikki lapset ovat hyvin erilaisia, niin oli näilläkin leireillä. Myös leirin paikka sekä ympäristö vaikuttivat paljon siihen, mitä leireillä tehtiin.

Uuteen paikkaan mennessä on yleensä vielä vähän hukassa ja epävarma. Ensimmäisen viikon leirillä ensimmäinen päivä oli vielä hieman totuttelua, sillä koko työ sekä leirin paikka olivat minulle uusia. Myös leirin ihmiset olivat täysin tuntemattomia ja uusia. Kuitenkin viikon edetessä paikka alkoi tuntua tutummalta, ja uudet ihmiset, niin lapset kuin aikuisetkin tulivat tutuimmiksi. Myös itse työskentely lähti sujuvammin käyntiin. Toisena leiripäivänä oli jo helpompaa, kun tiesi millaista sekä keitä leirillä on.

Kirkonkylän leirillä työtehtäviini kuului muun muassa erilaisissa aktiiviteeteissä auttamista, kuten aarteenetsinnässä ja askartelussa. Tehtäviini kuului myös siistimistä, lasten kanssa olemista ja heidän valvomista. Lisäksi autoin lapsia paljon erilaisissa tilanteissa, aina kun he tarvitsivat apua. Lapset olivat molemmilla leireillä mukavia sekä hauskoja, ja heihin oli helppo tutustua. Oli mukavaa, että he halusivat tutustua myös minuun sekä jutella kanssani paljon eri asioista. Kehityin lasten kanssa toimimisessa paljon.  

Sanoisin, että toinen leiri lähti käyntiin jokseenkin helpommin. Olin jo saanut viikon mittaisen kokemuksen leirillä työskentelystä, ja ylipäätänsä monet asiat olivat jo tuttuja. Oli myös helpompi tehdä eri asioita, koska olin saanut jo oppia edelliseltä leiriltä. Lasten kanssa oleminen oli luontevampaa, sillä olin edellisen viikon tavannut suurimmaksi osaksi vain lapsia. Oma-aloitteisuuteni kasvoi paljon, mitä enemmän leirit etenivät ja myös lasten ymmärtäminen tuntui helpommalta. Toki välillä oli vaikeitakin hetkiä, jolloin lapsi tarvitsi enemmän tukea ja ymmärrystä, ja jolloin en välttämättä itse osannut auttaa. Esimerkiksi joissakin vähän isommissa lasten riitatilanteissa en välttämättä tiennyt, kuinka voisin auttaa. Näin kuitenkin, että miten niitä kannattaa ratkaista, joka oli opettavaista.

Työtehtäväni olivat aika samanlaisia Lähteen koulun leirillä kuin Kirkonkylän leirillä. Ulkoilimme paljon, sillä sää oli hyvä. Pari kertaa kävimme myös kaupassa, ja lapset olivat todella innokkaita auttamaan siinä. Tällä kertaa leirin paikka oli tutumpi, sillä se oli minun vanha yläasteeni. Se pienensi kynnystä mennä uuteen paikkaan, sillä vain lapset ja yksi ohjaajista olivat uusia. Toinen viikko oli ehkä joiltakin osin helpompi, koska pystyin olemaan rennommin sekä varmempi.

Kaikki lapset olivat erilaisia, mutta on hyvä työskennellä erilaisten ihmisten kanssa. Molemmilla leireillä lapset olivat 7-10 vuotiaita. Oli mukava, että sain työskennellä eri ikäistenkin lapsien kanssa. He osallistuivat innokkaasti niin pieniin kuin isoihinkin aktiiviteetteihin. Jos joku lapsista oli yksin, tarjosin hänelle välillä seuraa. Pyrin leireillä olemaan kaikille mukava ja helposti lähestyttävä, jotta jokaisella lapsella olisi mukava ja turvallinen olo.

Molemmilla leireillä viimeinen päivä oli spesiaalimpi. Juhlimme Lastenliiton 50-vuotis juhlavuotta. Silloin söimme herkkuja, lapset askartelivat juhlakoristeita sekä saivat aarteenetsinnästä löydetyt aarteet. Toisella leirillä katsottiin lisäksi elokuva.

Mielestäni lasten parissa työskentely on mukavaa työtä ja siitä oppii paljon. Kesätyö oli kiva, koska tykkään tutustua uusiin ihmisiin ja auttaa muita. Varsinkin ensimmäisessä työssä uusien ihmisten kanssa oleminen on hyvä ja kasvattava asia. Uskon, että työstä on hyötyä tuleviakin töitä ajatellen.

Ada Rautanen