Uudenmaan Lastenliitto ry:n kevätkokous 25.4.2024

3.4.2024

Tervetuloa Uudenmaan Lastenliiton kevätkokoukseen 25.4.2024 klo 17.00 alkaen

Uudenmaan Lastenliiton kevätkokous pidetään 25.4. klo 17.00 Espoossa, osoitteessa Ison Omenan palvelutori, kokoustila Aalto.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja vuoden 2022 tilinpäätöksen korjaus sekä vuoden 2024 piirin toimintasuunnitelma. Asiakirjat lähetetään ilmoittautuneille osanottajille.

Piirin kokouksiin on kullakin piirin jäsenenä olevalla paikallisyhdistyksellä ja aluejärjestöllä oikeus lähettää äänivaltainen edustaja jäsenmääränsä kutakin alkavaa jäsenmaksunsa maksanutta 25 jäsentä kohti. Kokousedustus määräytyy toimintavuoden ensimmäisenä päivänä olleen jäsenmäärän mukaan.

Äänivaltaisen edustajan on esitettävä yhdistyksensä antama valtakirja tai oikeaksi todistettu pöytäkirjanote siitä kokouksesta, jossa hänelle on edustusoikeus annettu. Kokouksessa on kullakin kokousedustajalla yksi (1) ääni. Äänivalta kokouksessa on vain jäsenmaksunsa maksaneilla varsinaisilla jäsenillä. Kannatusjäsenillä ei ole kokouksissa äänivaltaa.

Pyydämme ilmoittautumaan ja toimittamaan valtakirjat Uudenmaan Lastenliiton kevätkokoukseen viimeistään 22.4. klo 20.00 mennessä sähköpostilla ph.nyman@gmail.com.

Hallitus