Lapsentietolomake Jalava IP 2021-2022

PALVELUNTUOTTAJAN JA TOIMIPISTEIDEN YHTEYSTIEDOT

Espoon Lastenliitto ry

Toimiston postiosoite: Kansakoulukuja 3 B, 00100 Helsinki

Toiminnanjohtaja Elina Wilén

sähköposti: elina.wilen@lastenliitto.fi, puh. 0400 166 229

Hösmärinpuiston koulun iltapäivätoiminta

puh: 050 3663566

sähköposti: hosmarinpuisto@lastenliitto.fi

Jalavapuiston koulun iltapäivätoiminta

puh. 050 438 9468

sähköposti: jalavapuisto@lastenliitto.fi


ILTAPÄIVÄTOIMINTA JA –TOIMINNAN PERIAATTEET:

TOIMINTA-AIKA

Iltapäivätoimintaa järjestetään arkikoulupäiväisin klo 12–17. Iltapäiväkerhossa tarjoillaan välipala. Koulun ollessa suljettuna, ei ole iltapäivätoimintaa. Iltapäivätoiminnan paikka on myönnetty Espoon kaupungin toimesta hakemuksessa ilmoitetun toiminta-ajan mukaan. Iltapäivätoiminnan paikka on joko osa-aikainen klo 12-15 tai kokoaikainen klo 12-17.

Jos ette tarvitse paikkaa, se pitää peruuttaa kahden viikon kuluessa päätöksen saamisesta (peruutusaika). Jos paikka irtisanotaan peruutusajan jälkeen, irtisanominen tulee voimaan ja asiakasmaksun maksuvelvollisuus päättyy irtisanomista seuraavan täyden kuukauden loputtua (irtisanomisaika). Huoltaja voi kirjallisella ilmoituksellaan muuttaa lapsen toiminta-aikaa irtisanomisajan mukaisesti. 

Muutokset voi tehdä Wilman Hakemukset ja päätökset kansiossa iltapäivätoimintapaikan peruuttamista, irtisanomista ja toiminta-ajan muuttamista koskevalla lomakkeella tai sähköpostilla osoitteeseen lltapaivatoiminta@espoo.fi

HUOM! Saamme tiedot toiminta-ajan muutoksista ja irtisanomisista Espoon kaupungilta. Jos toiminta-ajassa on esimerkiksi laskutuksessa virheitä, kannattaa olla yhteydessä. Toisinaan tiedot saapuvat meille kaupungilta viiveellä. Kaikki muutokset toiminta-aikaan tai irtisanomiset tulee tehdä Espoon kaupungille.

LAPSENTIETOLOMAKE

Ennen kerhon aloitusta huoltajien tulee täyttää lapsentietolomake, joka lähetetään kaikille ilmoittautuneiden lasten huoltajille sähköisenä kyselynä ennen kerhon alkua. Toimintaan ei voi osallistua ennen kuin lapsentietolomake on täytetty. Lomakkeella varmistetaan lapsen turvallisuuteen liittyviä asioita, kuten allergioita ja kotiinlähtöaikoja. 

ASIAKASMAKSUT

Kokoviikkoisesta iltapäivätoiminnasta perittävä asiakasmaksu on 140 € / kk. Osaviikkoisesta iltapäivätoiminnasta perittävä asiakasmaksu on 80 € / kk. Asiakasmaksun suuruudesta päättää Espoon kaupunginhallitus.Lasku lähetetään kuukausittain ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen.
Iltapäivätoiminnan asiakasmaksu peritään jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu toimintaan. Koulujen loma-ajat tai kuukausien pituus eivät vaikuta maksun suuruuteen vaan asiakasmaksu on kaikkina kuukausina sama, myös elokuussa ja joulukuussa. Kuukausimaksuun sisältyy tapaturmavakuutus, välipala jokaisena toimintapäivänä ja toiminnassa käytettävät askartelu- yms. tarvikkeet.

Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- tai iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Ilmoitus kalenterikuukauden kestävästä poissaolosta pyydetään tekemään edellisen kuukauden 20. päivään mennessä kirjallisesti s.postilla espoo@lastenliitto.fi

Asiakasmaksuun voi hakea alentamista tai vapautusta Espoon kaupungilta. Hakemus pitää jättää kirjallisesti ja sen voi tehdä sen jälkeen kun iltapäivätoiminnan paikka on myönnetty. Syyslukukauden osalta asiakasmaksun perimättä jättämistä tai alentamista pitää hakea viimeistään 15.12. mennessä ja kevätlukukauden osalta viimeistään 15.5. mennessä. Päätös tehdään perhekoon ja perheen bruttotulojen perusteella. Maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta saa lisätietoa Espoon kaupungin nettisivuilta.

VAKUUTUKSET

Iltapäiväkerholaiset on vakuutettu Espoon kaupungin vakuutuksessa. Vakuutuksen ehtona on iltapäiväkerhon sääntöjen noudattaminen. Vakuutus kattaa iltapäiväkerhossa ja iltapäiväkerhon kotimatkalla lapselle sattuneet tapaturmat. Iltapäivätoiminnan vakuutus on tapaturmavakuutus ja näin ollen se ei korvaa lasten omaisuutta (mm. kännykät, kadonneet vaatteet). 

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Iltapäiväkerhoissa noudatetaan koulujen järjestyssääntöjä sekä kerhon sääntöjä, jotka perustuvat turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Mikäli lapsi häiritsee toimintaa kohtuuttomasti tai aiheuttaa vaaratilanteen, on toiminnassa mahdollisuus evätä osallistuminen loppupäivän ajaksi. Tällaisissa tapauksissa huoltajat ovat velvollisia hakemaan lapsen pois toiminnasta.

POISSAOLOT JA MUUTOKSET LÄSNÄOLOON

Lapsen poissaoloista (esim. sairauden tai loman vuoksi) ja tilapäisistä muutoksista läsnäoloon (esim. koulupäivän jälkeiset tukitunnit tai koulun kerhot) tulee huoltajien ilmoittaa iltapäivätoiminnan ohjaajille kerhon kännykkään.

Jos lapsi aloittaa iltapäivätoiminnassa myöhemmin kuin päätöksessä mainittuna päivänä, ilmoittakaa siitä iltapäivätoiminnan puhelimeen tekstiviestillä.

Lastenliiton henkilötietojen käsittelyyn liittyvät periaatteet löydät TÄÄLTÄ ja iltapäivätoiminnan tietosuojaselosteen löydät TÄÄLTÄ

Lisätietoa iltapäivätoiminnasta: www.espoo.fi/iltapaivatoiminta

 

Tutustu ennen ilmoittautumista ilmoittautumis- ja peruutussääntöihimmemaksu- ja toimitusehtoihimme sekä tietosuojaselosteisiimme. Kiitos!

Terms and conditions for registration and cancellation can be found in English on this page, information about processing of personal data on this page and payment terms and conditions on this page. Scroll down the pages to find English versions.

Ilmoittautuminen tapahtumaan on päättynyt.

Ajankohta

17.6.2021 10:00 – 29.5.2022 17:00

Ikähaitari

Alakouluikäiset
← Takaisin