Kannanotto

22.10.2015

Lapsille on tarjottava riittävästi maksuttomia liikkumisen mahdollisuuksia

KANSALLINEN LASTENLIITTO, KESKI-SUOMEN PIIRI

 

Lapsille on tarjottava riittävästi maksuttomia liikkumisen mahdollisuuksia

Tutkimukset osoittavat, että suuri osa lapsista liikkuu vähemmän kuin heidän tasapainoinen kehityksensä edellyttäisi. Esimerkiksi kouluikäinen tarvitsee 1-2 tuntia liikuntaa päivässä. Viime aikoina on huomattu, etteivät lasten kasvattajat tai vanhemmat ole riittävästi tiedostaneet lasten liikkumattomuutta. Monipuolinen liikkuminen lapsena luo perustan myös terveyttä ja hyvinvointia edistäville motoristisille taidoille, joita tarvitaan elämässä sekä tavoitteellisemmalle urheilulle ja lajitaidoille. Lasten liikunnallisuus tai liikkumattomuus alkaa urautua varsin aikaisin lapsen elämässä. Muun muassa mainituista syistä on tärkeää, että lapsille tarjotaan riittävästi ja monipuolisesti liikkumisen mahdollisuuksia.

Eri lajien kokeilemisen ja oman mielekkään lajin löytämisen pitäisi olla jokaisen lapsen oikeus. Liikunnallisuus luo pohjaa myös hyvän itsetunnon kehittymiselle. Esimerkiksi seuratoiminnassa koetut yhteiset onnistumiset ja epäonnistumiset ehkäisevät syrjäytymistä ja antavat eväitä elämän varrelle.

Ei ole kenellekään eduksi, että lasten ja nuorten osallistuminen johonkin urheilulajiin riippuu lapsen ja tämän perheen varallisuusasemasta. Tämä ei ole myöskään kansallinen etu. Liikkumiseen pitää olla kaikilla yhdenvertaiset mahdollisuudet.

Mainituilla perusteilla lapsille tulee enenevässä määrin tarjota maksuttomia liikuntamahdollisuuksia.

Lisätietoja:

Kansallinen Lastenliitto Keski-Suomen piirin uuheenjohtaja Pia Nyman, p. 044 202 2222

Piirihallituksen jäsen Päivi Kylmälahti, p. 040 7326 386