Syyskokous julkilausuma 7.11.2016

8.11.2016

Kunnan tehtävänä on tukea lasten harrastamista

      Harrastusten kustannusten kasvu on herättänyt keskustelua. Lapsen kehityksen kannalta on tärkeää huolehtia siitä, että hän pääsee harrastamaan monipuolisesti. Liikunnan harrastaminen lapsena ja nuorena ohjaa liikkumaan myös aikuisena. Lisäksi liikunnan tai kulttuurin harrastaminen ehkäisee tutkitusti syrjäytymistä.

       Kunnat päättävät liikuntapaikkamaksuista ja järjestöille myönnettävistä avustuksista niin kulttuurin saralle kuin liikuntaankin. Monessa kunnassa on tehty päätöksiä, että lasten ja nuorten liikuntapaikat ovat maksuttomia niin järjestöille kuin lapsille ja nuorillekin. Nämä ovat olleet erittäin tärkeitä linjauksia ja niistä tulee pitää kiinni jatkossakin!

Jotta lapsi löytäisi oman alansa, hänellä tulee olla mahdollisuus kokeilla useita eri harrastuksia; esimerkiksi musiikkia, kuvataidetta, draamaa, tanssia, ruoanlaittoa jne.  Tällöin tulee huolehtia siitä, että harrastusten kustannukset säilyvät kohtuutasolla.

Kansallisen Lastenliiton Järvi-Suomen piirin syyskokous näkee, että kuntien tulee myöntää nykyistä enemmän avustusta lasten ja nuorten harrastamista varten.  

 

Pia Nyman

Pj