Uuden puheenjohtajan tervehdys

5.1.2017

Olen saanut kunnian toimia Kansallisen lastenliiton Järvi-Suomen piirin puheenjohtajana vuoden 2017 alusta lukien. On ilo toimia laajenevassa ja aktiivisessa yhdistyksessä Keski-Suomen piirin laajennuttua koko Järvi-Suomen alueelle. Uutta toimintaa ollaan jo käynnistetty muun muassa Kuopion seudulla. Pois muuttaneelle väistyneelle puheenjohtajalle Pia Nymanille voi olla paljosta kiitollinen.

Aktiivisena lastenliittolaisena itselle rakkaita teemoja ovat muiden ohella yhtäältä matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksien luominen lapsille ja nuorille sekä toisaalta lasten ja aikuisten yhteisen ajan ja arjesta selviytymisen tukeminen.

Matalan kynnyksen toiminnassa ideana on, että toimintaan mukaan tulo ei vaadi ponnisteluja tai erityistaitoja. Kun mukaan saadaan myös syrjään vetäytyvämpiä lapsia tai nuoria, kaikki voittavat. Ne reippaammatkin oppivat porukassa muun muassa toisen huomioon ottamista ja hyvien käytöstapojen merkityksen. Tällä kaikella on merkitystä myös kiusaamisen ehkäisemisessä. Lapselle harrastamisessa on tärkeää sosiaalisten taitojen oppinen ja osallisuuden kokemus. Taitojen karttuessa moni kyllä löytää oman polkunsa, kun on tunne, että täällä ollaan yhdessä.

Kahden alle kouluikäisen pojan työssä käyvänä äitinä ajankäytön hallinta korostuu. Monesti tulee myös mietittyä, millaisen lapsuuden lapsilleen antaa. Lapsiperheille on tärkeää, että vanhemmat saavat tukea arjessa ihan konkreettisissa asioissa, esimerkiksi hoitoapua, joka auttaa vanhempaa jaksamaan ja vie huolta pois kiireen keskellä. Myös yhdessä tekemisen tukeminen on tärkeää. Lastenliitto on jo erinomaisesti vastannut tähän tarpeeseen muun muassa aamuvirkkutoiminnalla ja erilaisilla koko perheen ilmaistapahtumilla. Lapsiperheiden arjessa voidaan kuitenkin olla muillakin tavoilla mukana. Jatkakaamme siis arvokasta toimintaa sitä edelleen kehittäen.

Aktiivista ja välittävää uutta vuotta 2017.

 

Päivi Kylmälahti

Kansallinen Lastenliitto Järvi-Suomen piirin puheenjohtaja