Mia Laiho jatkaa Lastenliiton puheenjohtajana - liittokokous huolissaan erityislasten tuesta iltapäivätoiminnassa

23.11.2019

Lastenliitto on tänään pitänyt vuotuisen liittokokouksensa Helsingissä. Liittokokous valitsi kansanedustaja Mia Laihon jatkamaan liiton puheenjohtajana. 

Lastenliiton vuosikokous järjestettiin samalla viikolla, kun on juhlittu lapsen oikeuksien sopimuksen 30-vuotissyntymäpäiviä. Paljon on 30 vuodessa saatu aikaan, mutta paljon on vielä tehtävääkin. Lapsen oikeudet eivät toteudu tasa-arvoisesti. 

Lastenliitto kantaa huolta erityislasten tarpeiden riittävästä huomioinnista myös koulupäivän jälkeisessä iltapäivätoiminnassa. Erityistä tukea tarvitsevat lapset tarvitsevat tukea myös koulupäivän jälkeen. Lapsilla tulisi olla oikeus osallistua laadukkaaseen iltapäivätoimintaan omassa lähikoulussaan. Tämä vaatii asianmukaisia, erityislapsille kohdistettuja lisäresursseja.

Kouluissa on tehty erityislasten nk. inkluusiota, eli erityislapset osallistuvat koulunkäyntiin tavallisilla luokilla. Näin myös erityislapset pääsevät käymään koulua omassa lähikoulussaan. Kun erityisoppilaita on integroitu tavallisiin koululuokkiin, on iltapäivätoimintakin useimmiten siinä paikassa, jossa myös muiden koulun oppilaiden iltapäivätoiminta on. Iltapäivätoimintaa tarvitaan erityislasten osalta siinä missä muidenkin lasten iltapäivätoimintaa. 

”On tärkeää, että myös erityislasten vanhemmat pystyvät yhdistämään työn tai opiskelun perhearkeen. Erityislapsen kanssa arki voi olla jo muutenkin haastavaa”, toteaa puheenjohtaja Mia Laiho. 

”Tällä hetkellä kuntien tukitoimet erityislapsien iltapäivätoimintaan poikkeavat toisistaan. Joissain kunnissa saa lisäresurssia, jos useampi erityislapsi on samassa ryhmässä, ja harkinnanvaraista tukea voi hakea tapauskohtaisesti. Joissain kunnissa erityislapsella on ryhmässä kahden lapsen paikka. Toisinaan tukea ei saa lainkaan. Usein käytännöt ovat myös hyvin epäselvät. Palveluita tuottavilla järjestötoimijoilla on harvemmin varaa itse järjestää tarvittava lisätuki”, harmittelee Lastenliiton toiminnanjohtaja Mia Syysnummi.

Lastenliitto toivoo, että kaikki lapset voisivat toimia turvallisesti samassa ryhmässä, jolloin turvallisuus ja lasten oikeuksien toteutuminen turvattaisiin lisäresurssilla. Ryhmäkoot on pidettävä kurissa luokkien lisäksi myös iltapäivätoiminnan puolella. Suuret ryhmäkoot, niihin suhteutettuna pienet tilat ja riittämätön ohjaajamäärä aiheuttavat toiminnassa haasteita ja jopa vaaratilanteita.

Lisätietoja: Mia Laiho, 0504336461