Luottamushenkilöksi Rauman Lastenliiton hallitukseen?

6.8.2016

Rauman Lastenliitto hakee hallituksiinsa uusia jäseniä! Oletko luotettava, lapsi- ja varhaisnuoriso- sekä hallitustyöskentelystä ja vaikuttamisesta kiinnostunut raumalainen?

KANSALLINEN LASTENLIITTO – Rauman paikallisyhdistys ry hakee hallitustyöskentelystä kiinnostuneita

 

Kansallinen Lastenliitto – Rauman paikallisyhdistys ry:n hallitus etsii nyt joukkoonsa luotettavia ja lapsi- ja varhaisnuoriso- sekä hallitustyöskentelystä kiinnostuneita henkilöitä valittavaksi yhdistyksen hallitukseen vuodelle 2017. Luottamushenkilöitä etsitään Rauman paikallisyhdistyksen lisäksi myös Satakunnan piirijärjestölle.

Yhdistyksen esittely

 

Kansallinen Lastenliitto – Rauman paikallisyhdistys ry on Rauman alueella toimiva lapsi- ja varhaisnuorisojärjestö, joka järjestää laadukasta toimintaa lapsille, varhaisnuorille ja lapsiperheille. Yhdistys on Kansallinen Lastenliitto - Satakunnan piirijärjestö ry:n jäsen. Yhdistyksen tarkoitus on vaikuttaa ja osallistua aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun lasten ja nuorten hyvän elämän edellytysten luomiseksi. Pyrimme toimimaan perheitä yhdistävänä, vanhemmuutta tukevana ja osallisuutta edistävänä sekä elämyksiä tuottavana järjestönä sekä tarjoamaan mahdollisuuksia harrastamiseen järjestämällä kerho-, leiri-, retki- ja koulutustoimintaa erityisesti lapsille ja nuorille. Toiminnassa edistetään terveitä elämäntapoja, hyvää käytöstä, luovuutta, vahvaa itsetuntoa sekä kansainvälistä vastuuta, kestävää kehitystä ja suvaitsevaisuutta. Järjestämme teemakerhoja sekä tapahtumia koulujen lukukausien aikana ja päiväleirejä loma-aikoina. Toimimme yhteistyössä Kansallinen Lastenliitto ry:n, paikallisten Kokoomus-järjestöjen ja Rauman kaupungin kanssa. http://www.lastenliitto.fi

Hallitustyöskentelystä

 

Kansallinen Lastenliitto – Rauman paikallisyhdistys ry:n hallitus kokoontuu noin 4 kertaa vuodessa. Uusi hallitus valitaan syys-marraskuun syyskokouksessa ja tilinpäätös hyväksytään kevätkokouksessa. Piirijärjestö toimii paikallisyhdistysten kattojärjestönä ja sen vastuulla on tapahtumien sekä toiminnan lisääminen Satakunnan alueella. Rauman paikallisyhdistys ry järjestää koulujen työaikoina 3-6-vuotiaille satujumppaa Syvärauman koululla (2 ryhmää) sekä Kansallissalissa 7-12-vuotiaille suunnattua konstikerhoa. Piirikoordinaattorin alaisuudessa työskenteleviä teemakerho-ohjaajia on kaksi. Lisäksi vaihteleva määrä sijaisia ja leiriohjaajia. Hallituksen jäsenillä on työnantajalle kuuluvat vastuut ja velvoitteet.

 

Hallitustyöskentelyssä pyritään laajentamaan ja kehittämään toimintaa. Hallitus johtaa piirikoordinaattoria ja tekee strategisia linjauksia. Hallituksen jäsenet saavat kokemusta taloudellisesta ja strategisesta johtamisesta. Kansallinen Lastenliitto tarjoaa hyvän näköalapaikan lapsi- ja varhaisnuorisokentälle. Uusille hallituksen jäsenille annetaan tarvittaessa perehdytys.

Aikataulu

 

Kiinnostuneita henkilöitä pyydetään lähettämään sähköpostitse lyhyt esittely itsestään osoitteeseen satakunta@lastenliitto.fi. Esitykset pyydetään lähettämään 4.9.2016 mennessä. Lisätietoa:

 

Inka Kiuru

Piirikoordinaattori

Kansallinen Lastenliitto - Satakunnan piirijärjestö ry

satakunta@lastenliitto.fi

045 348 2181