Oikopolut

Henkilötietojen käsittely Lastenliitossa

Henkilötietojen käsittely Lastenliitossa

Lastenliitossa toimitaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Lastenliitolla on omat sisäiset ohjeistukset, kuinka toimimme erilaisissa tietosuojaan liittyvissä tilanteissa ja myös jokainen yhdistys on luonut omat toimintatapansa yleisten toimintatapojen rinnalle.

Lastenliitossa henkilötietojen tietosuoja on otettu huomioon kaikessa toiminnassa. Työntekijät ohjeistetaan henkilötietojen turvalliseen käsittelyyn, henkilötietoja säilytetään asianmukaisesti niille varatuissa paikoissa, käytössä olevat pilvipalvelut ja muut ulkopuolisten tuottamat palvelut on hankittu tietoturvanäkökulma huomioon ottaen ja tietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joilla on oikeus siihen.

Kaikista henkilörekistereistä on luotu tietosuojaselosteet, jotka löytyvät alta. Lisäksi Lastenliitto on tehnyt tietosuojan osalta tekniset ja organisatoriset turvatoimet -dokumentin, joka löytyy TÄÄLTÄ! 

HUOM! Kuvista ja videoista, uutiskirjeestä ja vapaaehtoistoiminnasta on yhteiset tietosuojaselosteet koko Lastenliitolle. Muutoin jokaisella yhdistyksellä on omat tietosuojaselosteet eri toimintoja koskien.

Lisätietoja: 

Mia Syysnummi
040 828 4419
mia.syysnummi@lastenliitto.fi