Harrastustoiminnasta tukea koulutyölle

25.11.2017

Lastenliiton liittokokouksen kannanotto 25.11.2017

Liittokokouksen kannanotto 25.11.2017

Julkaisuvapaa heti

Kansallinen Lastenliitto: Harrastustoiminnasta tukea koulutyölle

Kansallinen Lastenliitto ry:n liittokokous on huolissaan uusimman yhteistyökykyjä mittaavan Pisa-tutkimuksen tuloksista. Tällä viikolla julkaistuista tuloksista käy ilmi, että suomalaiset nuoret pärjäävät hyvin yhteistyössä, mutta sukupuolten väliset erot ovat maailman suurimmat.

Uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet keskittyvät aiempaa vahvemmin tulevaisuuden taitojen vahvistamiseen. Toiminnallisuus kouluissa auttaa etenkin poikia. Uusi opetussuunnitelma tukee toiminnallisen oppimisen ajatusta, mutta opettajille tulee antaa mahdollisuus kouluttautua tällä saralla ja kuntien muistaa myös hyvinvointiasiat opettajien ammatillisessa kehittymisessä.

Harrastustoiminta tarjoaa positiivisen oppimisen kokemuksia koulun ulkopuolella. Mielekäs harrastus toimii turvallisena ympäristönä uuden oppimiselle ja antaa onnistumisen kokemuksia. Harrastustoiminta tuleekin nähdä koulutyötä tukevana elementtinä ja järjestöjen ja koulujen tulee tehdä saumatonta yhteistyötä niin, että saadaan kaikki pidettyä kelkassa, eikä kukaan putoa kyydistä.

”Harrastaminen yhdessä muiden lasten kanssa on parasta syrjäytymisen ehkäisyä. Jokaisen lapsen tulisi saada positiivisia oppimisen kokemuksia ja yhdessä tekemisen riemua turvallisessa ympäristössä harrastusten kautta” toteaa Kansallisen Lastenliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Anne-Mari Virolainen.

Kansallinen Lastenliitto haluaa omalla toiminnallaan tukea lasten ja nuorten oppimista järjestämällä tasavertaisia harrastusmahdollisuuksia kaikille. Lastenliiton laaja ja laadukas kerhotoiminta tarjoaa toiminnallista oppimista ja osallisuuden kokemuksia lähes 2500 kerhokerrassa vuosittain (vuoden 2016 tilasto).

”On hienoa lähteä luotsaamaan liittoa, joka tekee arvokasta lasten koulutyötä tukevaa ja sosiaalisia taitoja vahvistavaa laadukasta kerhotoimintaa” toteaa Lastenliiton liittokokouksessa liiton puheenjohtajaksi vuosille 2018-2019 valittu kansanedustaja Jaana Pelkonen.

Lisätietoja:

Anne-Mari Virolainen

Kansallinen Lastenliitto ry:n puheenjohtaja 31.12.2017 asti.

050 512 1941

Jaana Pelkonen

Kansallinen Lastenliitto ry:n puheenjohtaja 1.1.2018 alkaen

09 432 3142