Kansanedustaja Mia Laiho jatkaa Lastenliiton puheenjohtajana. Liittokokous nostaa esille huolen lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavien järjestöjen toimintaedellytyksistä.

25.11.2023

Lastenliitto on tänään, lapsen oikeuksien viikon lauantaina pitänyt vuotuisen liittokokouksensa. Kokous valitsi kansanedustaja, LT Mia Laihon jatkamaan puheenjohtajana seuraavan kaksivuotiskauden. Lastenliiton jäsenistö kantaa huolta niin järjestöjen toimintaedellytyksistä kuin lasten ja nuorten hyvinvoinnista monien lapsia ja lapsiperheitä koskettavien kansallisten ja globaalien muutosten keskellä.

Suuri osa lapsista voi Suomessa hyvin, mutta hyvinvointi ei jakaudu tasaisesti. Lastenliiton toiminnan kivijalkana on tavoite taata jokaiselle lapselle mahdollisuus harrastukseen ja mielekkääseen vapaa-aikaan ja siten tukea lasten ja nuorten tasa-arvoisia mahdollisuuksia ja hyvinvointia. 

”Lapsuudessa luodaan perusta lapsen hyvälle ja tasapainoiselle elämälle. Mahdollisuus harrastaa, hyvät kaverisuhteet ja mielekäs vapaa-aika tuovat perusturvaa lasten ja nuorten arkeen jatkuvasti muuttuvien maailman myllerrysten keskellä”, sanoo Lastenliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Mia Laiho.

Lasten hyvinvointi on vahvasti linkissä vanhempien hyvinvointiin. Siksi kaikessa toiminnassa tulee huomioida lapsen lisäksi hänen perheensä kokonaistilanne ja tarpeet. 

”Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla toivoa siitä, että tulevaisuus kantaa ja omia unelmiaan voi rohkeasti tavoitella. Vahva talous luo edellytykset hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden turvaamiselle ja samalla mahdollistaa monipuolisen ja tasokkaan järjestötoiminnan. Hallitusohjelman panostukset varhaiskasvatukseen ja peruskouluun antavat tasavertaiset eväät jokaiselle lapselle taustasta riippumatta. Jokaisen lapsen mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen ja lasten ja nuorten terapiatakuu ovat tervetulleita tukia lapsiperheille”, Mia Laiho kertoo.

Järjestöjen toimintaedellytykset turvattava

Toimintaympäristön muutokset, nykyiset avustusmallit ja järjestöille myönnetyt resurssit haastavat järjestötoimijoita. Ajankohtaisena haasteena ovat myös verottajan linjaukset elinkeinotoiminnan harjoittamisen ja yleishyödyllisen toiminnan rajasta, joka uhkaa supistaa järjestöjen esimerkiksi kunnille ja kaupungille tarjottavaa iltapäivä- ja kerhotoimintaa.

”Taloushuolet, mielenterveyshuolet sekä syrjäytyminen vertaissuhteista ovat lasten ja nuorten ajankohtaisia haasteita, joihin järjestöjen erityisesti tulee kehittää uusia ja vaikuttavampia ratkaisuja. Muuttuvan maailman haasteiden keskellä järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen on erityisen tärkeää, sillä järjestöt tuottavat valtaosan esimerkiksi lapsille ja nuorille tarjottavasta matalan kynnyksen harrastustoiminnasta”, painottaa Lastenliiton toiminnanjohtaja Mia Syysnummi.

Lapsella on oikeus hyvinvointiin

Tämän vuoden lapsen oikeuksien viikon teemana on lapsen oikeus hyvinvointiin. Lapsen hyvinvointiin vaikuttavat monet tekijät kuten elinolot, terveydentila, perheen tilanne ja toimeentulo sekä yhteiskunnan tarjoama suojelu.

”Lasten hyvinvoinnin tukeminen on yhteinen asia ja Lastenliitto on osaltaan aktiivisesti edistämässä jokaisen lapsen pääsyä mielekkään vapaa-ajan piiriin, mahdollisuuteen osallistua itseään koskeviin asioihin ja aikuisten turvalliseen tukeen. Satsaus lapsiin on satsaus yhteiseen tulevaisuuteemme”, sanovat Laiho ja Syysnummi.

 

Lisätietoja:

Mia Laiho 050 433 6461

Mia Syysnummi 040 828 4419