Leikkiminen luonnossa on lapsen oikeus

24.4.2021

Leikkipäivää vietetää jälleen 24.4.2021! Tänä vuonna teemana on "leikkien lähelle luontoa". Mannerheimin Lastensuojeluliiton johtava asiantuntija Esa Iivonen puhuu Leikkipäivän sivuilta löytyvässä artikkelissa luonnon ja lähiympäristön merkityksestä leikille sekä lasten hyvinvoinnille ja kehitykselle.

"Lapsella on oikeus leikkiin ja lapsen kasvatuksen tulee edistää lapsen myönteistä luontosuhdetta. Ne ovat lapsen ihmisoikeuksia, jotka on kirjattu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Ihmisoikeudet ovat perustavanlaatuisia oikeuksia, jotka on turvattu kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa.

Luonnon ja ympäristön kunnioittaminen on kirjattu myös Suomen perustuslakiin. Perusoikeudet ovat perustuslaissa kaikille turvattuja perustavanlaatuisia oikeuksia. Perustuslain 22 §:n mukaisesti julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen

Lapsen oikeuksien sopimuksen 31 artiklassa turvataan lapsen oikeus lepoon ja vapaa-aikaan, leikkimiseen ja virkistystoimintaan sekä osallistumiseen kulttuurielämään ja taiteisiin. Lisäksi vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen (30 artiklan 5 kappaleen d-kohta) mukaan on varmistettava, että vammaiset lapset voivat yhdenvertaisesti muiden lasten kanssa osallistua leikki-, virkistys-, vapaa-ajan- ja urheilutoimintaan."

Lue koko artikkeli Leikkipäivän sivuilta tätä linkistä.

 

Muistetaanhan leikkimisen tärkeys, rohkaistaan lapsia leikkiin ja leikitään yhdessä. Siispä ylös, ulos ja leikkimään!