Nuorisojärjestöille avustuksena yli 12 miljoonaa

14.4.2016

Opetus ja kultuuriministeriö on myöntänyt 12 106 000 euroa valtakunnalliseille nuorisojärjestöille ja nuorisotyön palvelujärjestöille. Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista.

Esityksen avustettavista järjestöistä tekee valtioneuvoston nimeämä arviointi- ja avustustoimikunta. Ministeriön päätös on toimikunnan esityksen mukainen. 

Tänä vuonna avustuksissa painotettiin muun muassa nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön palvelujärjestöjen omia tavoitteita vuoden 2016 toiminnalle, edellisten vuosien tavoitteiden saavuttamista, lasten ja nuorten osallisuutta järjestötoiminnassa sekä, miten järjestö on toimillaan saavuttanut kohderyhmänsä. Huomiota kiinnitettiin myös siihen, kuinka järjestö on kehittänyt toimintaansa. Päätökset perustuvat kokonaisharkintaan. 

Avustukset myönnetään tulosperusteisesti suunnitellun ja toteutuneen toiminnan mukaan. Tulosperusteita arvioinnissa ovat toiminnan laajuus, laatu ja taloudellisuus, avustuksen tarve sekä ajankohtainen yhteiskunnallinen merkitys.

Kansallisen Lastenliiton avustus on 220 000 euron suuruinen.