Helsinki / Muskariohjaaja

Lastenliitto ry on vuonna 1972 perustettu lapsi- ja varhaisnuorisojärjestö. Lastenliitto toimii vanhemmuutta tukevana, osallisuutta edistävänä ja elämyksiä tuottavana järjestönä, järjestämällä toimintaa ja harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille. Toimintamuotoinamme ovat mm. kerhot, leirit ja retket. Lastenliiton järjestämän toiminnan taustalla ovat yhdistyksen arvot: reilurohkaisevalapsilähtöinen sekä välittävä. Kaiken toimintamme keskiössä on osallisuus ja yhdessä tekeminen, #kivaayhdessä.

Tule meille kerho-ohjaajaksi!

Helsingin Lastenliitto hakevat nyt muskariohjaajia kerhokaudelle 2022-2023 

Helsingin Lastenliitto järjestää perhemuskaritoimintaa ikäryhmillä 2kk-1v, 1-2v sekä 2v-3v ympäri Helsinkiä. Muskareidemme tarkoituksena on tarjota perheille mahdollisuus kivaan harrastukseen ja positiivisiin elämyksiin. Muskareiden tavoitteena on olla mukavaa yhdessäoloa ja yhdessä tekemistä. Musiikin maailmaan tutustutaan musiikkileikkien, laulujen, lorujen ja soittimien avulla.

Muskarit kokoontuvat kerran viikossa arkisin klo 9:30–12:15 välillä. Työaika on kerhopaikkojen määrän mukaan n. 6-20 tuntia/kk. Kyseessä on osa-aikatyö ja se alkaa viikolla 36 ja päättyy viikolla 50 (halutessa mahdollisuus jatkaa kevätkaudella).

Mitä ohjaajalta odotetaan
Kerhon ohjaaja on henkilö, joka näyttää omalla esimerkillään mallia, on empaattinen, osallistava, antaa lapselle aikaa ja kuuntelee, on tasapuolinen kaikille sekä luo turvallisen ilmapiirin harrastaa. Ohjaaja vastaa oman kerhonsa toiminnan suunnittelusta yhdessä lasten kanssa sekä ohjaa toimintaa itsenäisesti Lastenliiton arvojen ja laatukriteereiden mukaisesti.


Ohjaajalta toivomme iloista elämänasennetta, vastuullisuutta, idearikkautta ja työhön sitoutumista. Lisäksi jokaiselta ohjaajalta edellytetään valmistautumista ja etukäteen perehtymistä toimintaan ja Lastenliiton yleisiin ohjeistuksiin. Ohjaajan tulee lähtökohtaisesti olla täysi-ikäinen. Muskariohjaajalla tulee olla selkeä käsitys muskaritoiminnasta, ja sen edellyttämistä taidoista sekä koulutus alalle (opiskelijatkin huomioidaan).

Työtehtävät sisältävät kerhotuntien suunnittelun ja toteutuksen, johon sisältyy  muskarin ohjaamista ryhmätoiminnassa. Toivomme hakijalta kokemusta lasten ja nuoren parissa työskentelystä. Sosiaalisuus, avoimuus ja yhteistyökyky katsotaan eduksi.
 

Kerho-ohjaajien palkka on sopimuspalkka. Tehtävään valitun tulee esittää työnantajalle rikosrekisterilain 6§ 2 momentin mukainen rikosrekisteriote.

Hakeminen
Lähetä hakemus tämän lomakkeen kautta 7.8.2022 mennessä : https://link.webropol.com/s/helsinki-muskariohjaaja

Huomioimme rekrytoinnissa vain lomakkeen kautta tulleet hakemukset.

 

Lisätietoja voi kysyä toiminnanohjaaja Piia Honkaselta, piia.honkanen(a)lastenliitto.fi, klo 9-15 välisenä aikana. Ei tavoitettavissa 24.6.-27.7.