Oikopolut
class="white-text"

Sijaiseksi pääkaupunkiseudulle

Sijaiseksi pääkaupunkiseudulle

Etsimme nyt reippaita, omatoimisia ja vastuuntuntoisia sijaisia kerho- ja iltapäivätoimintaan Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kirkkonummen Lastenliitoille. Oletko sinä etsimämme ohjaaja?

Mahdollisuutena on työskennellä yhdellä tai usealla paikkakunnalla. Hakulomakkeessa valitaan ne paikkakunnat, joilla työskentely kiinnostaa hakijaa. Työhön kutsutaan tarpeen niin vaatiessa ja se on keikkaluontoista. Tehtävä sopiikin esimerkiksi lisätyöksi tai opiskelun ohessa.

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kirkkonummen Lastenliitot järjestävät kaikki niin iltapäivä- kuin kerhotoimintaa toiminta-alueillaan. Iltapäivätoiminta on lakisääteistä koulun jälkeen tapahtuvaa ohjattua toimintaa ja iltapäiväkerhomme ovat auki koulupäivisin kello 12-17. Iltiksissä tarjotaan joka päivä välipala sekä leikitaan, askarrellaan, ulkoillaan ja tehdään yhdessä kaikkea kivaa ohjaajien ja kaverien kanssa. Iltapäivän aikana on myös mahdollisuus läksyjen tekoon. Ohjaajat tarjoavat lapsille mieluisaa ja turvallista tekemistä koulupäivän jälkeen.

Lastenliiton kerhotoiminta sijoittuu arki-iltapäiviin ja on iltapäivätoimintaa lyhytkestoisempaa, koska kerhot kestävät noin 1-1,5 tuntia kerhosta riippuen. Ohjaajan työhön sisältyy itse kerhon ohjaamisen lisäksi myös kerhon suunnitteluaika. Kerhot ovat teemakerhoja, joiden sisältö vaihtelee tiede- ja taidekerhoista kokkikerhoihin, muskareihin, sekä liikunta- ja tanssikerhoihin. Lastenliiton kerhotoiminta on matalan kynnyksen harrastustoimintaa, joka ei ole tavoitekeskeistä, vaan siinä korostuu leikkimielisyys, yhdessäolo ja tekemisen ilo. Kerhoissa ei kilpailla, vaan niissä toimitaan tekemisen ja hyvän mielen kautta. Toiminnassa pyritään lasten sosiaalisten taitojen ja ryhmätyötaitojen kehittämiseen sekä siihen että jokainen lapsi saa onnistumisen kokemuksia. 

Tiedustelut työpaikasta: vantaa@lastenliitto

Kiinnostuitko? Hakulomakkeen löydät täältä. Vain lomakkeen kautta saapuneet hakemukset otetaan huomioon.

Kansallinen Lastenliitto ry on vuonna 1972 perustettu lapsi- ja varhaisnuorisojärjestö. Lastenliiton tarkoituksena on vaikuttaa ja osallistua aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun lasten ja nuorten hyvän elämän edellytysten luomiseksi.

Lastenliitto toimii vanhemmuutta tukevana, osallisuutta edistävänä ja elämyksiä tuottavana järjestönä, järjestämällä toimintaa ja harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille. Toimintamuotoinamme ovat mm. kerhot, leirit ja retket.

Arvojamme ovat oman elämän hallinta, erilaisuuden hyväksyminen ja vastuuntuntoisuus.