sijainen / pk-seutu

Etsimme nyt reippaita, omatoimisia ja vastuuntuntoisia sijaisia kerho- ja iltapäivätoimintaan Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kirkkonummen Lastenliitoille sekä Uudenmaan Lastenliitolle Lohjalle. Oletko sinä etsimämme ohjaaja?

Mahdollisuutena on työskennellä yhdellä tai usealla paikkakunnalla. Hakulomakkeessa valitaan ne paikkakunnat, joilla työskentely kiinnostaa hakijaa. Työhön kutsutaan tarpeen niin vaatiessa ja se on keikkaluontoista. Tehtävä sopiikin esimerkiksi lisätyöksi tai opiskelun ohessa tehtäväksi.

Helsingin, Espoon ja Vantaan Lastenliitot järjestävät iltapäivä- ja kerhotoimintaa toiminta-alueillaan. Iltapäivätoiminta on lakisääteistä koulun jälkeen tapahtuvaa ohjattua toimintaa. Iltapäiväkerhomme ovat auki koulupäivisin kello 12–17. Iltapäiväkerhoissa tarjotaan joka päivä välipala sekä leikitään, askarrellaan, ulkoillaan ja pidetään kivaa yhdessä ohjaajien ja kaverien kanssa. Iltapäivän aikana on myös mahdollisuus läksyjen tekoon. Ohjaajat tarjoavat lapsille mieluisaa ja turvallista tekemistä koulupäivän jälkeen. Iltapäivätoiminnassa on yleensä useampi ohjaaja ryhmässä.

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kirkkonummen Lastenliitot sekä Uudenmaan Lastenliitto Lohjalla, järjestävät kaikki kerhotoimintaa lapsille ja nuorille. Lastenliiton kerhotoiminta sijoittuu arki-iltapäiville ja on iltapäivätoimintaa lyhytkestoisempaa. Kerhot kestävät noin 1–1,5 tuntia kerhosta riippuen. Ohjaajan työhön sisältyy itse kerhon ohjaamisen lisäksi myös kerhon suunnitteluaika. Kerhot ovat teemakerhoja, joiden sisältö vaihtelee tiede- ja taidekerhoista kokkikerhoihin, muskareihin, sekä liikunta- ja tanssikerhoihin. Lastenliiton kerhotoiminta on matalan kynnyksen harrastustoimintaa, joka ei ole tavoitekeskeistä, vaan siinä korostuu leikkimielisyys, yhdessäolo ja tekemisen ilo. Kerhoissa ei kilpailla, vaan niissä toimitaan tekemisen ja hyvän mielen kautta. Toiminnassa pyritään lasten sosiaalisten taitojen ja ryhmätyötaitojen kehittämiseen sekä siihen, että jokainen lapsi saa onnistumisen kokemuksia. Kerhoja ohjataan pääsääntöisesti yksin.

Kiinnostuitko? Hakulomakkeen löydät täältä. Vain lomakkeen kautta saapuneet hakemukset otetaan huomioon.

Lisätietoja ja tiedustelut työpaikasta:
Helsinki
Espoo 
Vantaa

Kirkkonummi ja Lohja

Lastenliitto ry on vuonna 1972 perustettu lapsi- ja varhaisnuorisojärjestö. Lastenliiton tarkoituksena on vaikuttaa ja osallistua aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun lasten ja nuorten hyvän elämän edellytysten luomiseksi.

Lastenliitto toimii vanhemmuutta tukevana, osallisuutta edistävänä ja elämyksiä tuottavana järjestönä, järjestämällä toimintaa ja harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille. Toimintamuotoinamme ovat mm. kerhot, leirit ja retket sekä iltapäivätoiminta.


Lastenliiton järjestämän toiminnan taustalla ovat yhdistyksen arvot: reilurohkaisevalapsilähtöinen sekä välittävä. Kaiken toimintamme keskiössä on osallisuus ja yhdessä tekeminen. #kivaayhdessä