Espoo / Kerho-ohjaaja

Haluatko mukaan järjestämään lapsille harrastustoimintaa? Espoon Lastenliitto ry etsii nyt innostuneita ja idearikkaita ohjaajia mukaan toimintaansa.

Espoon Lastenliitto on Espoon alueella vuodesta 1973 toiminut voittoa tavoittelematon lapsi- ja varhaisnuorisojärjestö, joka järjestä lapsille, nuorille ja lapsiperheille elämyksellistä, innostavaa ja lasten näköistä harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa, johon on helppo osallistua. Toimintamme ei ole tavoitekeskeistä, vaan siinä korostuvat osallisuus ja yhdessä tekeminen. Toimintamme taustalla ovat Lastenliiton arvot: reilu, rohkaiseva, lapsilähtöinen sekä välittävä.

Mahdollisuus mukavaan toimintaan ja edulliseen harrastamiseen tarjoutuu ympäri vuoden, kun tarjolla on metkaa kerhotoimintaa sekä hauskoja päiväleirejä. Näiden lisäksi järjestämme tapahtumatoimintaa, erilaisia tempauksia sekä toimimme Espoon kaupungin koululaisten iltapäivätoiminnan palveluntuottajana. Toimintamme on avointa, eikä vaadi yhdistyksemme jäsenyyttä.

Tule kerho-ohjaajaksi!
Innostuneet ja toimintaan sitoutuneet ohjaajat ovat kerhotoimintamme perusta ja haemme nyt joukkoomme uusia lasten vapaa-ajantoiminnan ohjaamisesta kiinnostuneita kerho-ohjaajia:

  • Olemme mukana Harrastamisen Suomen mallissa, jonka päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Kerhoryhmiä räätälöidään lasten toiveiden perusteella ja luvassa on monenlaista toimintaa aina velhoteemaisesta puuhakerhosta valokuvaukseen, askarteluun, sanataiteeseen ja kokkailuun. Pääasiassa toiminta on taidepainotteista, kivaa yhdessä tekemistä. Kerhotoimintaa järjestetään koulupäivien päätteeksi, eli ryhmien kokoontumisajat saattavat olla klo 12-16 välisellä ajalla. Harrastamisen mallin ryhmiä kokoontuu ympäri Espoota, tarkemmat tiedot saamme aina kilpailutusten ratkettua. Ohjaajalla tulee olla lasten tai nuorten ohjaamiseen liittyvä koulutus tai vähintään vuoden kokemus säännöllisestä harrastustoiminnan ohjaamisesta.
  • Lisäksi haemme 7-12-vuotiaiden kepparikerhon ohjaajaa Mankkaalle keväälle 2022. Ryhmä kokoontuu Mankkaan asukaspuistossa tiistaisin klo 17-18. Tässä ryhmässä sinulla ei tarvitse olla ennestään keppariosaamista, vaan tärkeää on, että olet innostava ohjaaja sekä innostunut oppimaan ja tekemään yhdessä lasten kanssa!

Kerhotoiminta
Kerhotoimintamme on matalan kynnyksen harrastustoimintaa, joka ei ole tavoitekeskeistä, vaan siinä korostuvat osallisuus ja yhdessä tekeminen. Toiminta on kivaa yhdessä puuhailua kerhon teemojen parissa siten että lapset pystyvät vaikuttamaan siihen mitä toiminnassa tehdään. Kerhoihin voi osallistua taitotasosta riippumatta, sillä tärkeintä on halu harrastaa sekä päästä kokeilemaan ja nauttimaan tekemisen riemusta!

Jokainen ohjaaja suunnittelee toiminnan sisällön itse, Lastenliiton arvojen ja laatukriteereiden mukaisesti, hyödyntäen Lastenliiton toimintamateriaaleja. Lisäksi suunnitelmia muokataan aina yhdessä lasten kanssa, jotta saadaan aikaan ryhmän näköistä toimintaa.

Kerhojen kesto on ryhmästä riippuen 45-60 min. ja kerhoryhmiä saattaa olla yksi tai useampi. Yksi ohjaaja voi ohjata yhtä tai useampaa kerhoa.

Mitä ohjaajalta odotetaan
Lastenliiton ohjaaja on henkilö, jonka toiminnassa näkyvät Lastenliiton arvot reilu, rohkaiseva, lapsilähtöinen sekä välittävä. Ohjaaja näyttää omalla esimerkillään mallia, on empaattinen, osallistava, antaa lapselle aikaa ja kuuntelee, on tasapuolinen kaikille sekä luo turvallisen ilmapiirin harrastaa.Ohjaajalta toivomme iloista elämänasennetta sekä idearikkautta.

Kerho-ohjaajan toimenkuvaan kuuluu toiminnan itsenäinen suunnittelu- ja ohjaustyö, vastuu lapsiryhmän turvallisuudesta, tavaran huolto sekä paikkojen kunnossapito. Lisäksi jokaiselta ohjaajalta edellytetään valmistautumista ja etukäteen perehtymistä toimintaan ja Lastenliiton yleisiin ohjeistuksiin. Kaikille kerho-ohjaajille järjestetään perehdytys yhdistyksen toimintaan.

Ohjaajan tulee olla täysi-ikäinen ja hänen tulee sitoutua tehtävään kerhokauden ajaksi (kevätkausi vko 4- vko 18), toki ohjaajana voi jatkaa myös tulevilla kausilla. Ohjaustyö sopii opiskelijalle, mutta oikein hyvin myös harrastuksena muun työn oheen. Ohjaajaksi valituilta vaaditaan rikosrekisterilain 6§ 2 momentin mukainen rikosrekisteriote.

Ohjaajana toimimisen etuja
Kerhon ohjaaminen on mukava harrastus, jossa pääset osaksi espoolaista lapsi- ja varhaisnuorisotyötä sekä järjestömaailmaa. Espoon Lastenliitolla on nuorekas tekijäyhteisö, jossa on hyvä ja avoin yhteishenki. Meillä pääset toteuttamaan itseäsi ja ideoitasi, osallistumaan koulutuksiin sekä kehittämään halutessasi enemmänkin lasten harrastustoimintaa Espoossa. Meillä saat ryhmien ohjauksesta korvauksen, jossa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan TES:in palkkataulukkoa. Lisäksi saat kirjallisen työsopimuksen ja työtodistuksen

Hakuaika ja hakeminen
Ohjaajahaku on käynnissä 16.1. saakka. Haastatteluja tehdään viikoilla 2 ja 3 Teams-sovelluksen kautta.

Voit hakea ohjaajaksi tämän linkin kautta Webropol-lomakkeella. Vain lomakkeen kautta tehdyt hakemukset huomioidaan.

Jenni Voutilainen
vt toiminnanjohtaja
040 585 2722
jenni.voutilainen@lastenliitto.fi
(joululomalla 24.12.2021-3.1.2022)