Helsinki / Showtanssiohjaaja

Lastenliitto ry on vuonna 1972 perustettu lapsi- ja varhaisnuorisojärjestö. Lastenliitto toimii vanhemmuutta tukevana, osallisuutta edistävänä ja elämyksiä tuottavana järjestönä, järjestämällä toimintaa ja harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille. Toimintamuotoinamme ovat mm. kerhot, leirit ja retket. Lastenliiton järjestämän toiminnan taustalla ovat yhdistyksen arvot: reilurohkaisevalapsilähtöinen sekä välittävä. Kaiken toimintamme keskiössä on osallisuus ja yhdessä tekeminen, #kivaayhdessä.

Tule meille kerho-ohjaajaksi!

Helsingin Lastenliitto hakevat nyt showtanssiohjaajia kerhokaudelle 2022-2023

Showtanssitunneilla harjoitellaan askelsarjoja, tanssitekniikkaa, liikkumista, oman liikkeen löytämistä improvisaation avulla, ryhmätyöskentelyä ja koreografioita. Showtanssissa käytetään paljon hittimusiikkia. Tarkoitus on nauttia tanssin, musiikin ja liikkumisen ilosta ja saada onnistumisen kokemuksia. Taitovaatimuksia ei ole ja kaikki pääsevät osallistumaan.

Kyseessä on osa-aikatyö ja se alkaa viikolla 36 ja päättyy viikolla 50 (halutessa mahdollisuus jatkaa kevätkaudella).

Mitä ohjaajalta odotetaan
Kerhon ohjaaja on henkilö, joka näyttää omalla esimerkillään mallia, on empaattinen, osallistava, antaa lapselle aikaa ja kuuntelee, on tasapuolinen kaikille sekä luo turvallisen ilmapiirin harrastaa. Ohjaaja vastaa oman kerhonsa toiminnan suunnittelusta yhdessä lasten kanssa sekä ohjaa toimintaa itsenäisesti Lastenliiton arvojen ja laatukriteereiden mukaisesti.


Ohjaajalta toivomme iloista elämänasennetta, vastuullisuutta, idearikkautta ja työhön sitoutumista. Lisäksi jokaiselta ohjaajalta edellytetään valmistautumista ja etukäteen perehtymistä toimintaan ja Lastenliiton yleisiin ohjeistuksiin. Ohjaajan tulee lähtökohtaisesti olla täysi-ikäinen. Toivomme hakijalta tanssitaustaa ja kokemusta lasten ja nuoren parissa tai tanssinohjaajana työskentelystä.
 

Kerhon ohjaaminen on mukava lisätyö muun ohjauksen tai opiskelun ohelle. Kerho-ohjaajien palkka on sopimuspalkka. Tehtävään valitun tulee esittää työnantajalle rikosrekisterilain 6§ 2 momentin mukainen rikosrekisteriote.

Hakeminen
Lähetä hakemus tämän lomakkeen kautta 7.8.2022 mennessä: https://link.webropol.com/s/showtanssiohjaaja

Huomioimme rekrytoinnissa vain lomakkeen kautta tulleet hakemukset.

 

Lisätietoja voi kysyä toiminnanohjaaja Piia Honkaselta, piia.honkanen(a)lastenliitto.fi, klo 9-15 välisenä aikana. Ei tavoitettavissa 24.6.-27.7.