Allianssi: Nuorisoala välttyi kehysriihessä pahimmalta - “Edessä leikkauksia, mutta ei lamaannusta”

4.5.2021

Hallitus on kehysriihessä päättänyt kompensoida rahapelituottojen alenemisen pääosin vuosina 2022 ja 2023. Päätös merkitsee myös nuorisoalalle leikkauksia, mutta ei lamaannusta. Työ pysyvän rahoitusmallin valmistelemiseksi alkaa välittömästi. Lisäksi päätettiin muun muassa lapsiin, nuoriin ja perheisiin kohdistuvan toimenpidepaketin valmistelusta.

Nuorisoalalle on kohdennettu 4,1 miljoonan euron leikkaus vuodelle 2022, eli noin 5 % leikkaus. Syynä ovat alentuneet rahapelituotot, joista valtion nuorisobudjetti katetaan noin puoliksi. Leikkaukset ovat merkittävästi kehysriihtä edeltäneitä uhkakuvia pienempiä. Rahapelituottojen romahduksen kompensoimatta jättäminen olisi merkinnyt nuorisoalalle noin 17 % leikkausta. 

“Riihen päätökset leikkaavat nuorisoalalta aikana, jolloin nuorten hätä on suurimmillaan. Kompensaatio kuitenkin pehmentää pudotusta ja pahin katastrofi vältettiin. Valtion nuorisobudjetista poistuu nyt joka kahdeskymmenes euro. Edessä on leikkauksia, mutta ei lamaannusta.” toteaa Allianssin va. puheenjohtaja Iiris Hynönen.

Hallitus käynnistää välittömästi jatkotyön uuden pysyvän rahoitusmallin valmistelemiseksi. Tarkoitus on työstää malli, joka turvaa edunsaajille ennustettavan, vakaan, edunsaajien autonomian turvaavan ja riittävän rahoituksen. Valmistelu tehdään tiiviissä yhteistyössä edunsaajien kanssa.

Vajaaksi jääneen rahapelituoton kompensaation lisäksi vuodesta 2023 alkaen opetus- ja kulttuuriministeriön kehysmenoja alennetaan 35 miljoonalla eurolla. Koulutuksesta tai opintososiaalisista etuuksista ei ole tarkoitus leikata, mutta esimerkiksi nuorisotyö, liikunta ja kulttuuri ovat leikkausten piirissä. 

- -

Laajapohjainen valmistelu lapsiin, nuoriin ja perheisiin kohdistuvista toimista

Kehysriihessä päätettiin myös aloittaa laajapohjainen valmistelu lapsiin, nuoriin ja perheisiin kohdistuvasta monialaisesta toimenpidekokonaisuudesta. Paketin tarkoituksena on lieventää koronakriisin pitkäaikaisia vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin. 

Allianssin va. puheenjohtaja Iiris Hynönen pitää pakettia lähtökohdiltaan tervetulleena:

“Toimenpidekokonaisuutta laadittaessa on syytä kuulla myös lasten, nuorten ja perheiden asioiden asiantuntijoita – siis esimerkiksi lapsi- ja nuorisojärjestöjä sekä nuoriso- ja perhetyön asiantuntijoita”, Hynönen muistuttaa.

- -

 

Lue koko uutinen Allianssin sivuilta www.alli.fi/uutiset/nuorisoala-valttyi-kehysriihessa-pahimmalta-edessa-leikkauksia-mutta-ei-lamaannusta.