Anna ääni lapselle aluevaaleissa!

20.1.2022

 

Sunnuntain 23.1. aluevaaleissa pääset vaikuttamaan alueesi lasten hyvinvointiin!

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on pohja, jolle yhteiskunnan tulevaisuus rakentuu. Lasten edun toteutumisesta, lapsivaikutusten arvioinnista ja lasten, nuorten ja perheiden osallisuudesta on huolehdittava kaikilla päätöksenteon tasoilla. Tulevat aluevaltuustot tekevät päätöksiä lasten ja perheiden arjen olennaisista sosiaali- ja terveyspalveluista. Uudet hyvinvointialueet on rakennettava heti alusta lukien lapsen oikeuksia kunnioittaviksi.

Äänestäthän ehdokasta, joka haluaa huolehtia lapsen oikeuksista!

 

Anna ääni lapselle -kampanja tarjoaa hyvinvointialueiden päättäjille helppokäyttöistä materiaalia lapsen edun ajamiseen omalla alueellaan, tietoa hyväksi havaituista työkaluista mm. lapsivaikutusten arviointiin, vaikuttamiseen sopivia somekuvia ja infograafeja sekä asiantuntijakirjoituksia siitä, miten lapsen etu toteutuu hyvinvointialueella. Lue lisää kampanjasta täältä.