Kuntavaaliehdokas, olethan sinäkin lasten asialla?

21.5.2021

 

Kunnan tärkein tehtävä on pitää huolta lapsista

”Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on pohja, jolle kunnan tulevaisuus rakentuu. Elämme aikaa, jolloin kuntien talous on koronakriisin jäljiltä epätasapainossa ja paineet leikata lasten hyvinvoinnista voivat olla valtavat. Kriisin vaikutukset voivat ulottua vuosikymmenten päähän, jos tasapainoa haetaan leikkaamalla lasten, nuorten ja perheiden palveluista. Mitä viisaammin kunta huolehtii lapsista nyt, sitä vähemmän se maksaa myöhemmin korjaavina toimina. Siksi kuntavaaleissa 13.6.2021 on valittava päättäjiä, jotka huolehtivat lasten edusta ja lapsivaikutusten arvioinnista koko vaalikauden ajan, talouden paineista huolimatta.”

Lastenliitto on mukana Anna ääni lapselle-kampanjassa, koska haluamme saada lapsen äänen kuuluville kuntavaaleissa ja levitettyä tietoa lapsen edun toteutumisesta tulevalla valtuustokaudella. Kampanja tarjoaa tuhdin tietopaketin ja materiaalin kaikille lasten asioista kiinnostuneille. Käy kurkkaamassa www.lskl.fi/aanilapselle ja lähde sinäkin mukaan!

 

Kampanjassa esillä olevia teemoja tukien Lastenliitto haluaa nostaa esiin seuraavat asiat:

Harrastamisen Suomen malli

Mahdollistetaan jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen. Tunnistetaan ja hyödynnetään järjestöjen vahva osaaminen ja vakiintunut toiminta tietyillä alueilla. Huomioidaan järjestöjen asema yleishyödyllisinä toimijoina ja rakennetaan rahoitusjärjestelmät tukemaan tätä.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Taataan kaikille 1. luokan oppilaille paikka aamu- ja iltapäivätoimintaan. Yhdistetään toiminnan käytänteitä kunnissa, otetaan huomioon erityislasten tarvitsema tuki yhdenvertaisuuden nimissä sekä vahvistetaan järjestöjen tuottaman toiminnan arvostusta ja laadukkuutta.