Lapsen oikeuksien kansallinen viestintästrategia 2022–2026 on julkaistu!

30.3.2022

Kansallinen viestintästrategia antaa eväitä esimerkiksi kunnille ja hyvinvointialueille, valtionhallinnolle, puolueille, järjestöille, ammattilaisille, perheille ja medialle lapsen oikeuksien viestintään ja lapsen oikeuksien huomioimiseen viestinnässä. Lapsen oikeuksien viestinnän visiona on, että jokainen lapsi tuntee oikeutensa ja jokainen aikuinen toteuttaa niitä.

Strategian päätavoitteet ovat:

  1. että vastuutahot tuntevat velvollisuutensa lapsen oikeuksien viestinnässä ja toteutumisessa,
  2. että toteuttajat aktivoituvat viestimään lapsen oikeuksista oikeissa kanavissa ja
  3. että lapset ja nuoret saavat riittävästi tietoa omista oikeuksistaan.

Viestintästrategian ovat laatineet lapsiasiavaltuutetun toimeksiannosta Juuli Hurskainen ja Ira Custódio Lastensuojelun Keskusliitosta. Työtä ovat ohjanneet lapsiasiavaltuutettu ja lapsen oikeuksien viestinnän ohjausryhmä. Viestintästrategian tekemiseen ovat osallistuneet lukuisat sidosryhmät, ja sitä varten on selvitetty lasten ja nuorten näkemyksiä.