Lapsivaikutusten arviointi on tiedolla johtamista

14.4.2021

Hei siellä! Tämä on tärkeää!

Meillä on sinulle asiaa lapsivaikutusten arvioinnista. YK:n Lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa päättäjiä siihen. Se on myös kirjattu tavoitteena jo useisiin hallitusohjelmiin, ja monissa kunnissa on tehty periaatepäätös toteuttaa päätösten ennakkoarviointia. Silti riittävää lapsivaikutusten arviointia ei vieläkään juuri tehdä, kunnissa tai valtionhallinnossa. Miksi?

Ei ole olemassa mitään perusteltua syytä sivuuttaa lapsivaikutusten selvittämistä. Kiire ei ole riittävä syy, eikä myöskään tiedon ja osaamisen puute. On aina viisaampaa arvioida päätösten vaikutukset ennakolta kuin harmitella jälkikäteen. Lapsivaikutusten arviointiin on jo olemassa paljon valmista materiaalia ja hyväksi havaittuja työkaluja. Järjestöillä on vahvaa osaamista, ja ne auttavat kuntia mielellään alkuun.

Liitteenä olevaan kirjeeseen on pakattu paljon asiaa, vinkkejä ja linkkejä sekä tietoa toimivista malleista. Oheinen infograafi ja kirjeen lopussa oleva muistilista muistuttavat olennaisista kysymyksistä. Tutustu materiaaleihin huolella, jos sinä haluat olla mukana edistämässä lapsimyönteistä päätöksentekoa kunnissa, ja pidä niistä ääntä! Liitteenä olevilla somekuvilla voimme hakea huomiota asialle ja tehdä lapsivaikutusten arviointia tutummaksi kaikille.

Me haluamme, että tulevat kuntapäättäjät ymmärtävät lapsivaikutusten arvioinnin merkityksen, tutustuvat siihen ja hyödyntävät sitä niin, että tulevalla valtuustokaudella Suomen kunnissa tehdään viisaita, lasten etua ja meidän kaikkien tulevaisuutta kunnioittavia päätöksiä. Nyt jos koskaan se on ensiarvoisen tärkeää.

Ja kyllä – me pystymme siihen ❤ 

Yhteistyöterveisin,
Anna ääni lapselle -kampanjan taustajärjestöt

Lue lisää kampanjan sivuilta: www.lskl.fi/aanilapselle/