Vantaa / Iltapäivätoiminnan ohjaajia kaudelle 2024-2025

Etsimme reippaita, omatoimisia ja vastuuntuntoisia ohjaajia iltapäivätoiminnan yksikköihimme eri puolille Vantaata!

Vantaan Lastenliitto ry  on Vantaan alueella toimiva lapsi- ja varhaisnuorisojärjestö, jonka tavoitteena on toteuttaa laadukasta ja matalan osallistumiskynnyksen vapaa-ajan toimintaa, tukea vanhemmuutta ja tarjota lapselle rakentava kasvuympäristö. Yhdistys on järjestänyt toimintaa jo vuodesta 1974 ja iltapäivätoimintaa Vantaalla on järjestetty jo yli 15 vuotta. Lukuvuonna 2024-2025 Vantaan Lastenliitto järjestää iltapäivätoimintaa Hiekkaharjun, Lehtikuusen, Rajakylän, Mikkolan, Aurinkokiven, Keimolanmäen sekä Päiväkummun kouluilla. Toiminnassa on päivittäin yli 300 lasta.

Olemme voittoa tavoittelematon yhdistys ja järjestämme monipuolista vapaa-ajan toimintaa lapsille, nuorille ja perheille. Päätoimintamuotojamme ovat kerhot ja leirit. Järjestämme vuoden aikana paljon erilaisia koko perheen tapahtumia ja olemme mukana erilaisissa tapahtumissa ympäri Suomea. Lisäksi järjestämme lakisääteistä aamu- ja iltapäivätoimintaa. Toimintamme avulla luomme ja lisäämme etenkin matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille sekä tuemme aikuisia vanhemmuudessa ja työn ja perheen yhteensovittamisessa. Lastenliiton järjestämän toiminnan taustalla ovat yhdistyksen arvot: reilu, rohkaiseva, lapsilähtöinen sekä välittävä. Kaiken toimintamme keskiössä on osallisuus ja yhdessä tekeminen. #kivaayhdessä

Lastenliiton iltapäivätoiminta

Iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisopetuksessa oleville peruskoululaisille. Toiminnan toteuttamista ohjaavat valtakunnalliset koululaisten iltapäivätoiminnan perusteet, Vantaan kaupungin sivistysviraston oma iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma sekä Lastenliiton iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma. Iltapäivätoiminta alkaa koulupäivän päätyttyä klo 12 ja päättyy klo 17. Iltapäivätoiminnassa lapset leikkivät ja harrastavat ryhmissä sisällä ja ulkona. Päivän aikana on vähintään yksi ohjattu toimintatuokio. Lapsella on myös mahdollisuus tehdä kotiläksyt iltapäivätoiminnassa. Toiminta-ajan aikana lapsille tarjotaan itse valmistettu välipala. 

Lisää iltapäivätoiminnasta voit lukea Vantaan kaupungin nettisivuilta tästä linkistä tai Opetushallituksen sivuilta tästä linkistä!

Haettavat ohjaajat

Haemme vastuuntuntoisia ja oma-aloitteisia tiimityöskentelijöitä iltapäivätoiminnan ohjaajiksi, vastuuohjaajiksi ja resurssiohjaajiksi kaudelle 2024-2025 eri toimipisteillemme Vantaan kouluille. Ryhmäkoot vaihtelevat yhden vastuuohjaajan ryhmästä, jossa 16 lasta aina isoihin 6 ohjaajan ryhmiin, joissa maksimilapsimäärä on 96 lasta. Toiminnassamme jaetaan isoja ryhmiä pienemmiksi. Ohjaajatarpeemme saattaa vaihdella toimipistekohtaisesti, joten mainitse hakulomakkeella, jos olet kiinnostunut myös muista kuin tällä hetkellä avoinna olevista paikoista.

Avoinna olevat tehtävät:

 • Iltapäivätoiminnan ohjaaja Hiekkaharjun koululle, 20h/viikko.
 • Iltapäivätoiminnan ohjaaja Päiväkummun koululle
 • Iltapäivätoiminnan ohjaaja tai lisäresurssi Mikkolan koululle
 • Eri yksiköissä kiertävää lisäresurssiohjaajaa/ tehtävään sisältyy myös vakituisen henkilöstön sairaspoissaolojen paikkaamista

Ohjaajana olet tärkeässä roolissa varmistamassa lapsille turvallisen, virikkeellisen ja inspiroivan iltapäivän. Ohjaajat vastaavat mm. päivän kulusta, kuukausisuunnitelmien laatimisesta toimintaan, välipalan valmistuksesta ja tarjoilusta, lasten turvallisuudesta ja saapumisista ja lähtemisistä oikeaan aikaan, erilaisten tuokioiden ohjaamisesta, yhteistyöstä ohjaajatiimin, koulun ja vanhempien sekä mahdollisesti muiden koululla toimivien iltapäivätoiminnan ryhmien ja palveluntuottajien kanssa. Kiertävän ohjaajan työnkuvaan kuuluu, että on valmis siirtymään eri päivinä eri yksiköihin Vantaalla. Lisäresurssiohjaajan tehtävässä lisäresurssin tarkoitus on mm. mahdollistaa toimiminen pienemmissä ryhmissä.

Tarkemmat tiedot työpaikasta:

 • Ohjaajien ja vastuuohjaajien työaika on työtehtävästä ja toimipaikasta riippuen 20-27 tuntia viikossa. Tavallisin työaika on joko 20 h tai 25 h. Lisäresurssiohjaajan työtehtävään voi myös hakea, jos työntekijä hakee työtä pienemmillä tuntimäärillä, esim. 15 h/vko. Mikäli haet työtä pienemmillä tuntimäärillä, mainitse tämä hakemuksessa.
 • Työt alkavat syyskaudella sopimuksen mukaan mahdollisimman pian.
 • Koulujen loma-aikoina ei ole työtä, mutta tarjoamme mahdollisuutta ohjata loma-aikoina esimerkiksi leiritoimintaa.
 • Työstä maksetaan yksityisen sosiaalialan tes:n mukainen tuntipalkka. 
 • Työsuhde on määräaikainen enintään lukuvuoden ajaksi. Työsuhteen jatko seuraavalle lukuvuodelle voi olla mahdollista.
 • Lisäksi on mahdollista työllistyä iltapäivätoiminnan lisäksi myös kerho-ohjaajaksi ilta-aikaan
 • Vastuuohjaajalla on viikossa 2h työaikaa ryhmässäoloajan ulkopuolella mm. suunnittelu- ja paperitöihin. Vastuuohjaaja vastaa ohjaajatiimissä viime kädessä siitä, että työskentely sujuu ja yhteistyö toimii yhteistyötahojen kanssa. Vastuu lapsista on yhtäläinen ohjaajilla ja vastuuohjaajilla ja lapsiin nähden ohjaajat ovat kaikki samalla viivalla.

Ohjaajalta edellytämme:

 • tietämystä iltapäivätoiminnan ominaispiirteistä ja järjestämisperiaatteista
 • ryhmänhallinnan ja yksilönohjauksen taitamista
 • aitoa kiinnostusta lasten ohjaamistyöhön ja kasvattamiseen
 • reipasta asennetta, tilanteisiin tarttumista ja kokemusta lasten parissa työskentelystä
 • vahvaa tiimityöskentelyasennetta, yhteistyötaitoja ja joustavuutta
 • ymmärrystä erityislasten tarpeista ja haasteista
 • oma-aloitteisuutta, ongelmanratkaisukykyä ja heittäytymistä muuttuviin tilanteisiin
 • riittävää suomen kielen taitoa
 • osaamista Microsoft Office 365 -ympäristöstä (etenkin vastuuohjaajalta)
 • hygieniapassi, EA-kortti ja työhön soveltuva tutkinto katsotaan eduksi.
 • rikosrekisterilain 6§ 2 momentin mukaisen rikosrekisteriotteen esittämistä työnantajalle (vaaditaan kaikilta lasten kanssa työskenteleviltä.)

Ohjaajalle tarjoamme:

 • mahdollisuuden tehdä tärkeää työtä lasten turvallisten ja monipuolisten iltapäivien takaamisessa
 • erilaisia koulutuksia ja työhyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävää toimintaa pitkin lukuvuotta
 • monen eri tiimin ja koulun muodostaman työyhteisön
 • työpaikan, jossa pääset vaikuttamaan toiminnan sisältöön ja kehittämiseen sekä hyödyntämään omia ammatillisia vahvuuksiasi.
 • esihenkilön ja johdon tuen työhösi
 • lakisääteisen työterveyshuollon palveluiden lisäksi suppeat sairaanhoidolliset palvelut
 • mahdollisuuden tehdä ohjaustyötä iltapäivätoiminnan lisäksi mm. tapahtumissa, kerho- ja leiritoiminnassa
 • mahdollisuuden työllistyä myös määräaikaisen työsuhteen jälkeen
 • mahdollisuuden opiskella oppisopimuksella alan koulutus. Mainitsethan hakemuslomakkeessa, mikäli olet kiinnostunut oppisopimusopiskelusta.

Kuulostiko tämä työpaikka sinulle siltä oikealta?Täytä hakemus tämän linkin kautta.

Emme huomioi muita väyliä pitkin saapuneita hakemuksia. Haastattelut järjestetään live- ja teams-haastatteluina mahdollisimman pian. 

Palkkaamme työntekijät heti sopivien henkilöiden löydyttyä.

 

Kysyttävää? Ota yhteyttä:

Virve Hakasalo
Hallintojohtaja
Vantaan Lastenliitto ry

045 150 0580
vantaa.hallinto@lastenliitto.fi

Lapset piirtävät pokemon-hahmoja iltapäivätoiminnassa Vantaalla. Kuvassa kysytään haluatko töihin Lastenliitolle.