Helsinki / Vastuuohjaaja iltapäiväkerhoon

Lastenliitto ry on vuonna 1972 perustettu lapsi- ja varhaisnuorisojärjestö. Lastenliitto ry:n tarkoituksena on vaikuttaa ja osallistua aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun lasten ja nuorten hyvän elämän edellytysten luomiseksi. Liitto toimii vanhemmuutta tukevana, osallisuutta edistävänä ja elämyksiä tuottavana järjestönä, järjestämällä toimintaa ja harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille. Toimintamuotoina ovat mm. kerhot, leirit ja retket.

Lastenliitto on arvojensa mukaisesti reilu, rohkaiseva, lapsilähtöinen ja välittävä. Lastenliitossa kaiken toiminnan keskiössä on osallisuus ja yhdessä tekeminen #kivaayhdessä.

Lastenliitto järjestää koululaisten lakisääteistä iltapäiväkerhotoimintaa eri puolella Suomea. Helsingissä iltapäivätoimintaa järjestetään Herttoniemenrannan, Merilahden, Roihuvuoren, Suutarilan ja Töölön ala-asteilla.

Haemme iltapäivätoiminnan vastuuohjaajia Merilahden ja Töölön iltapäivätoimintaan.

Iltapäivätoiminnassa on 1. ja 2. luokkalaisia ja iltapäiväohjaajan työtehtäviin kuuluu mm. lasten turvallisuudesta huolehtiminen, toiminnan suunnittelu ja toteutus yhdessä muiden iltapäivätoiminnan ohjaajien kanssa, yhteistyö vanhempien ja koulun kanssa, välipalan tarjoaminen.

Tehtävässä pärjääminen edellyttää soveltuvaa koulutusta (esim. iltapäivätoiminnanohjaaja, koulunkäyntiavustaja, lähihoitaja, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja) tai kokemusta lasten parissa työskentelystä vastaavissa tehtävissä, partiossa, urheiluseurassa tms. Etsimällämme henkilöllä pitää olla kasvatus- tai sosiaalialan koulutus ja lisäksi kokemusta erityislapsista, sekä itsenäistä työotetta. Olet avoin, reipas etkä pelkää haasteita.

Iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä ja kerhot aukeavat koulupäivän päätyttyä klo 12 ja sulkeutuvat klo 17. Iltapäivätoiminnassa lapset leikkivät ja harrastavat ryhmissä sisällä ja ulkona. Lapsilla on mahdollisuus tehdä kerhossa kotiläksyt ja heille tarjotaan välipala. Jokaisessa iltapäiväkerhossa on ohjaajatiimi, johon kuuluu vastuuohjaajan lisäksi lasten lukumäärään perustuva määrä ohjaajia.

Työ on osa-aikainen, työtunteja on 25-28 viikossa. Koulujen loma-aikoina ja lauantaityöpäivinä iltapäivätoiminta on suljettu.

Tehtävään valitun tulee esittää työnantajalle rikosrekisterilain 6§ 2 momentin mukainen rikosrekisteriote.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ansioluetteloineen = CV sähköpostilla toiminnanjohtaja Pirjo Tolvasen osoitteeseen pirjo.tolvanen@lastenliitto.fi.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Pirjo Tolvanen pirjo.tolvanen@lastenliitto.fi p. 040 737 9528 klo 9.30-16.

Palkkaamme vastuuohjaajan heti sopivan hakijan löytyessä, ethän siis aikaile hakemusesi kanssa!