Lapsen oikeuksien viikon 2021 teema julkaistu!

25.3.2021

Vuonna 2021 Lapsen oikeuksien viikon teemana on lapsen oikeus hyvään kohteluun! Teemaviikkoa vietetään marraskuussa 15.-21.11. Teemalla halutaan tuoda esiin, että lapsellakin on paitsi oikeus saada suojelua ja hyvää kohtelua osakseen, myös velvollisuus kohdella toisia hyvin. Koska #MullaOnVäliä ja #SullaOnVäliä

Lapsen oikeuksien viikon tavoitteena on edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta lasten ja nuorten keskuudessa sekä tehdä vaikutustyötä valitun teeman pohjalta. Lapsen oikeuksien viikon aikana järjestetään aiheeseen liittyviä tapahtumia, otetaan lapsen oikeudet mukaan koulutyöskentelyyn sekä varhaiskasvatukseen ja haastetaan ihmisiä sosiaalisessa mediassa. 

Lapsen oikeuksien viikossa voi olla mukana osallistujana tai järjestäjänä! Yhdistykset ja muut toimijat voivat ilmoittaa oman tapahtumansa ja toimintonsa Lapsen oikeuksien viikolle, kuten myös koulut ja päiväkodit voivat ilmoittautua mukaan teemaviikkoon. Vapaa-ajan toimintojen osalta ilmoittautuminen aukeaa kesän tai syksyn aikana Lapsen oikeuksien viikon nettisivuilla.