Helsingin Lastenliiton kerhotoiminta kevät 2021

18.2.2021

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on päättänyt 27.1.2021, että alle 20-vuotiaiden liikunta-, kulttuuri- ja nuorisoharrastustoiminta voidaan käynnistää 1. helmikuuta alkaen Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien hallinnoimissa tiloissa rajatusti ja erityistä terveysturvallisuusohjeita noudattaen.

Tämän päätöksen nojalla pystymme aloittamaan jumppa, taidepaja ja showtanssitunnit 1.2. alkaen nuorisotalojen ja koulujen tiloissa.

Turvallisuus huomioidaan kerhossa seuraavasti:

 • Kerhoissa huomioidaan turvavälit ja hyvä käsihygienia
 • Kerhotavarat desinfioidaan ryhmien välissä
 • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään kaikissa muissa tilanteissa paitsi urheilusuoristusten aikana.   
 • Alle kouluikäisen kerholaisen saa tuoda tai hakea sisätiloista YKSI aikuinen. Aikuiselta edellytetään kasvomaskin käyttöä

Koska harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin, voi olla, että joistain kerhoista jo ilmoittautuneita on jouduttu siirtämään toiseen kerhoon / varapaikalle ja kerhojen maksimilapsimäärää on jouduttu tiputtamaan. 

Korvaamme viikon 4 peruuntuneen kerhokerran pidentämällä kerhokautta viikolle 20 saakka.

Koronatilannetta seurataan jatkuvasti ja tilanteiden nopeastikin vaihtuessa toiminta voidaan nopeallakin aikataululla muuttaa mahdollisten rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi 31.3.2021 saakka. Tiedotamme kaikki osallistuvia ja päivitämme tietoa nettisivuillemme, mikäli rajoitukset / suositukset muuttuvat ja aiheuttavat toimenpiteitä.


Toiminnassa noudatettavat periaatteet:  

 • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Tilat avataan vain varattuja, ohjattuja vuoroja varten.    
 • Toiminnassa noudatetaan viranomaisten, ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä.   
 • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään kaikissa muissa tilanteissa paitsi urheilusuoristusten aikana.    
 • Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.   
 • Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampia ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa.   
 • Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.   
 • Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön   
 • Harrastukseen saattaja, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.     

Osaan kerhoistamme mahtuu vielä ilmoittautumaan!