Lastenliitto haastaa järjestöt mukaan Lastenviikkoon!

17.10.2018

Lastenviikko järjestetään taas 19.-25.11. valtakunnallisesti. Tule mukaan Vantaan Lastenviikon tapahtumiin ja järjestä omasi!

Lastenviikko on Lastenliiton perustama, vuosittain Lapsen oikeuksien päivän viikolla järjestettävä kampanja, joka edistää lapsen oikeuksia. Lastenliitto järjestää yhteistyössä muiden nuorisojärjestöjen kanssa Lastenviikon 19.-25.11.2018.  Lastenviikon ideana on nostaa esille lapsen oikeuksia ja juhlistaa niitä koko viikon ajan erilaisin tapahtumin, kampanjoin ja viestinnällisesti. Viikon tunnuslauseena on “Lapsella on oikeus harrastaa” ja kampanja löytyy somesta tunnuksilla #harrastan ja #lastenviikko.  Järjestämme #harrastan teemalla eri puolilla Suomea tapahtumia lapsiperheille ja haastamme muut järjestöt mukaamme parantamaan lasten mahdollisuuksia harrastamiseen. Vantaan Lastenliitto on Lastenviikon aikana mukana kolmessa tapahtumassa muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa.

 


20.11. vietetään Lapsen oikeuksien päivää. Lapsen oikeuksien sopimus on ihmisoikeussopimus ja julkisen vallan tulee edistää lapsen oikeuksien sopimuksessa kirjattujen oikeuksien toteutumista. Lapsen oikeuksien sopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 20.11.1989 ja se tuli Suomessa voimaan vuonna 1991.

Suomi on yhdistysten luvattu maa. Erilaisia kulttuuri- ja harrastusjärjestöjä meillä on 28. 000 ja jäseniä niissä on yhteensä 5.000.000. Suomen lasten ja nuorten harrastustoimintaa tukevat järjestöt juhlistavat Lapsen oikeuksien päivää Lastenviikolla (vko 47), jolloin järjestetään koko viikon ajan erilaisia lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia ja tempauksia. Viikon tunnuslauseena on ”Lapsilla on oikeus harrastaa.”

Vantaan Lastenliitto haastaa nyt Vantaan alueen järjestöt järjestämään tuolla viikolla lapsille ja lapsiperheille pop up- toimintatuokioita, joita voivat olla esimerkiksi satutunnit, liikuntatuokiot, askartelupajat, retket ja harrastusryhmien kokeilukerrat. Taataan yhdessä harrastusmahdollisuuksia vantaalaisille lapsille, nuorille ja lapsiperheille!

Lastenviikolla on omat nettisivut, joilla tullaan jakamaan tietoa tapahtumista. Lisäksi toiminnan nostoja löytyy Lastenviikon Instagramista, Facebook-sivuilta ja Twitteristä. Mikäli haluat oman tapahtumasi nettiin, käythän ilmoittamassa sen 29.10.2018 mennessä osoitteessa http://www.lastenviikko.info/ilmoita-tapahtumasi/

Käytäthän Lastenviikkoon liittyvissä julkaisuissasi tunnisteita
 #harrastan ja #lastenviikko